Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Patvirtinta naujos sudėties „Ekoagros“ taryba

Žemės ūkio ministro įsakymu liepos 17 d. patvirtinta naujos sudėties VšĮ „Ekoagros“ taryba – patariamasis kolegialus valdymo organas, sudaromas trejiems metams.

Tarybos tikslas – analizuoti įstaigos veiklą ir teikti pasiūlymus direktoriui, dalininkų susirinkimui dėl veiklos tobulinimo. Siekiant užtikrinti įstaigos nešališkumą ir interesų pusiausvyrą, taryba sudaroma iš 8 narių: 2 nariai iš mokslo institucijų, 2 nariai iš valdžios institucijų, 2 nariai iš produktų gamintojų ir 2 nariai iš produktų vartotojų atstovų.

Naująją „Ekoagros“ tarybą sudaro: dr. Gitana Alenčikienė, Kauno technologijos universiteto Maisto instituto Juslinės analizės mokslo laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja (mokslo atstovė, tarybos pirmininkė); Alvita Armanavičienė, Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė (produktų vartotojų atstovė); Vidmantas Ašmonas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus vedėjas (valdžios institucijų atstovas); prof. dr. Bronius Bakutis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto Maisto saugos ir kokybės katedros profesorius (mokslo atstovas); dr. Daiva Baltramaitytė, Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos administratorė (produktų gamintojų atstovė); Saulius Jasius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės vyresnysis patarėjas (valdžios institucijų atstovas); Kristina Kazlauskaitė, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos narė (produktų gamintojų atstovė); Mantas Stankevičius, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėjas (produktų vartotojų atstovas).

VšĮ „Ekoagros“ informacija