Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Patvirtintos nacionalinės kokybės produkcijos derlingumo ribų reikšmės vertinant ypatingai mažą derlių

Žemės ūkio ministerija teikia derlingumo ribų, nuo kurių būtų skaičiuojama pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą užauginto (NKP) ypatingai mažo derliaus kiekio reikšmė, sąrašą.

Jeigu sertifikavimo įstaiga sertifikuodama nustatys, kad derlius jos kontroliuojamame lauke jo nuėmimo metu nesiekia Žemės ūkio ministerijos raštu patvirtinto ir sertifikavimo įstaigos skelbiamo mažiausio NKP derliaus pagal skirtingas augalų rūšis kiekio ribos, toks sertifikavimo įstaigos kontroliuojamas laukas bus įvardijamas kaip „ypatingai mažas derlius“, o nustačius, kad konkrečiame pareiškėjo lauke derlius nėra nuimtas, toks laukas bus įvardijamas kaip „nenuimtas derlius“.

Derlingumo ribų sąrašas yra parengtas remiantis pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijomis, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklėmis. Tai pat atsižvelgus į mokslininkų rekomendacijas ir oficialiosios statistikos duomenis.

Kviečiame susipažinti su Žemės ūkio ministerijos raštu ir derlingumo ribų sąrašu (žr. žemiau). Taip pat jis bus nuolat skelbiamas „Ekoagros“ interneto svetainės skyrelyje „Nacionalinės kokybės produktai“.

„Ekoagros“ informacija

Žemės_ūkio_ministerijos_2018_m._balandžio_19_d._raštas_Nr._2D-1341__Dėl_pagal_nacionalinę_žemės_ūkio_ir_maisto_kokybės_sistemą_užauginto_ypatingai_mažo_derliaus_.PDF