Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

PAŽEIDIMŲ PREVENCIJAI: kaip elgtis nusprendus nebetęsti ekologinės gamybos sertifikavimo

Primename veiklos vykdytojams: jeigu nusprendžiate nebetęsti ekologinės gamybos sertifikavimo, turite raštu (laisva forma) informuoti „Ekoagros“, nurodydami datą, nuo kada norite nutraukti sutartį.

Ekologiškai ūkininkaujantys veiklos vykdytojai, norintys perduoti sertifikuojamus žemės sklypus kitiems ekologiškai ūkininkaujantiems veiklos vykdytojams, turi užpildyti ir „Ekoagros“ pateikti formą F-156 (Ekologinės gamybos perdavimas). Tokiu atveju užtikrinsite, kad nenutrūktų ekologinės gamybos kontrolė.

Jei sertifikuojama veikla – ekologiškų produktų tvarkymas, reikia pateikti formą F-156-1 (Ekologinės gamybos perdavimas).

Formas, kurias turite pateikti „Ekoagros“, visada rasite www.ekoagros.lt / Teisės aktai ir formos / Formos.

SVARBU: jei apie ketinimą nutraukti sutartį informuojama patikros dieną, „Ekoagros“ tikrintojui jau atvykus į tikrinamą ūkį ar įmonę, – yra taikomas pasitraukimo iš ekologinės gamybos mokestis.

Daugiau apie sertifikavimo įkainius – www.ekoagros.lt pasirinkus savo sertifikuojamą veiklą („Ekologinis ūkininkavimas“ / „Ekologiškų produktų tvarkymas“) skiltyje „Sertifikavimo darbų įkainiai“.

„Ekoagros“ informacija