Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Pernai ekologiniai ūkiai darė žymiai mažiau pažeidimų

Kontrolės institucija „Ekoagros“ 2023 m. sertifikavo 2943 veiklos vykdytojus, užsiimančiuosius ekologine gamyba pagal ES reikalavimus. Didžiausią dalį iš jų – apie 88 proc. sudaro ūkiai, užsiimantys augalininkystės produkcijos auginimu arba augalininkyste kartu su gyvulininkyste. Tokių Lietuvoje pernai sertifikuota 2596.  

Pasibaigus metams „Ekoagros“ specialistai atlieka tikrinimų ūkiuose metu nustatytų pažeidimų – vadinamųjų neatitikčių analizę.

Išanalizavus praėjusių metų duomenis iš ūkių, auginančių ekologiškus augalininkystės ir gyvulininkystės produktus, nudžiugino akivaizdus pokytis: 2022 m. buvo užfiksuoti 2557 pažeidimai, o 2023 m. – jau tik 1555.

„2023-iaisiais, lyginant su ankstesniais metais, neatitikčių skaičius augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose mažėjo itin žymiai, užfiksuota net 1002 vnt. mažiau, – sako šią analizę atlikęs „Ekoagros“ Telšių filialo vadovas Darius Šion. – Galima pasidžiaugti, kad veiklos vykdytojai dirba atsakingiau, be to, tikriausiai turėjo įtakos bei buvo veiksminga ir mūsų įstaigos vykdyta pažeidimų prevencijos politika.“

Išvis neatitikčių neturėjo, taigi be jokių pažeidimų vykdė savo veiklą 1532 veiklos vykdytojai – tai yra 59 proc. nuo visų pirminės ekologiškos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos augintojų ūkių.

Pažeidimai, arba neatitiktys, yra labai nevienodi – tai gali būt tam tikros informacijos apie ūkio veiklą nepranešimas laiku, bet gali būti neleistinų ekologinėje gamyboje medžiagų, gamybos būdų panaudojimas ir kiti tyčiniai ar netyčiniai veiksmai, arba atvirkščiai – reikalingų veiksmų neatlikimas, kas pakenkia produkto ekologiškumui ir dėl to yra klaidinamas ekologiško produkto pirkėjas.

Neatitiktys skirstomos į tris lygius pagal sunkumą – kritines, reikšmingas ir mažareikšmes. Kritinių pernai užfiksuota 16, reikšmingų – 728 ir mažareikšmių – 811.

Dažniausi praėjusiais metais buvo pažeidimai augalininkystėje, susiję su netinkamu augalų dauginamosios medžiagos panaudojimu, dirvos tvarkymu, tręšimu, kovos su kenkėjais ir piktžolėmis priemonių naudojimu.

Susipažinti su visa išsamia analize galima www.ekoagros.lt / Ekologinis ūkininkavimas skyrelyje „Patikrų metu nustatytų neatitikčių statistika“.

„Ekoagros“ informacija