Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Pirminės gamybos ekologinių ūkių kasmetinės patikros šiemet jau baigtos

Nors nuo šių metų kasmetinius ekologinės gamybos ūkių tikrinimus „Ekoagros“ vykdo ištisus metus, t. y. nebėra kaip anksčiau iki tam tikros datos nustatyto ūkių patikrų sezono, lapkričio viduryje įstaigos tikrintojai jau buvo užbaigę visus kasmetinius tikrinimus.  

Šiuo metu dar tebevykdomos papildomos nepraneštos patikros tų ūkių, kurie pagal rizikos vertinimą pateko į rizikos grupę.

Taip pat intensyviai tebevyksta vertinimas dokumentų, duomenų ir informacijos, kurią patikrų metu ūkiuose surinko tikrintojai. Šį vertinimą atlieka „Ekoagros“ ekspertai. Atlikus vertinimą – jei ūkio veikla pripažįstama kaip atitinkanti ekologinės gamybos reikalavimus, ūkiui yra išduodamas ekologinės gamybos sertifikatas.

„Šių metų kasmetinių patikrų laikotarpis buvo naujas daugeliu aspektų: pradėtas taikyti naujas reglamentas, vadovaujantis reglamento reikalavimais sudarytas naujas tikrinimo protokolas ir tikrinimas vyko naujoje informacinėje sistemoje ŽŪMPSIS. Pritaikyti naujus reikalavimus patikrai – buvo iššūkis mūsų įstaigos tikrintojams. Dėkoju jiems už gerą darbą ir naujovių įsisavinimą, o veiklos vykdytojams – už pokyčių priėmimą ir atitiktį naujiems reikalavimams. Viso šio proceso vertė ir rezultatas – vartotojui tiekiamas produktas, atitinkantis naujų ekologinės gamybos teisės aktų reikalavimus“, – sako „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė.

Pagal ekologinę gamybą reglamentuojančius teisės aktus, visi ekologinę gamybą vykdantys veiklos vykdytojai – ūkiai, įmonės – „Ekoagros“ patikrinami privalomai kartą per metus, o rizikingesni – ir daugiau nei kartą.

O informacija, kiek 2022 metais Lietuvoje sertifikuota vykdančiųjų ekologinę gamybą, bus, kaip įprasta, paskelbta kitų metų pradžioje – susumavus visus duomenis, atlikus visus vertinimus ir galutinai išdavus visus sertifikatus veiklos vykdytojams.

„Ekoagros“ informacija

Įstaigos tikrintojų (A. Kačinsko, E. Urvakio, D. Durienės, R. Mašinauskaitės, M. Keidan, R. Šeputienės) nuotraukose – akimirkos iš šių metų ūkių patikrų