Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Pradedantiems ekologiškai ūkininkauti privalomi mokymai

„Ekoagros“ primena, kad pageidaujantieji pirmą kartą sertifikuoti gamybą kaip ekologinę privalo iki spalio 15 d. baigti mokymus pagal Ekologinio ūkininkavimo pagrindų programą arba gauti turimo tinkamo išsimokslinimo pripažinimą lygiaverčiu.

Kursų baigimo pažymėjimo kopiją privaloma pateikti sertifikavimo įstaigai „Ekoagros“. Mokymo kursus administruoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (grafikai skelbiami https://www.litfood.lt/mokymai/mokymu-grafikai/).

Asmenys, turintys formaliojo arba neformaliojo mokymo kurso pagal žemės ūkio srities mokymo programas, susijusias su ekologine gamyba, baigimo patvirtinimo pažymėjimus arba diplomus, gali kreiptis į VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą dėl turimo išsimokslinimo pripažinimo lygiaverčiu nustatytam privalomajam arba kitiems mokymams, susijusiems su ekologine gamyba. Pateikti reikia prašymą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir studijų baigimo dokumentus.

Detalesnė Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros informacija: https://www.litfood.lt/mokymai/ekologinis-ukininkavimas/. Arba kreiptis tiesiogiai į Mokymų organizavimo skyriaus specialistę Ingą Zizienę, tel. +370 616 35156, el. p.  i.ziziene@litfood.lt.