Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Prasideda pasėlių deklaravimas

Nuo balandžio 16 d. šalies žemdirbiai kviečiami deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius. Deklaruoti žemės ūkio naudmenas bei kitus plotus tiesioginėms išmokoms gauti bus galima iki birželio 4 d. (pavėluotai iki birželio 29 d.)
 
Tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti paramos ir pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones: „Ekologinis ūkininkavimas“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ ir kt. Neužmiršti pateikti paraiškų turėtų ir tęsiantieji prisiimtus įsipareigojimus pagal ankstesnio laikotarpio programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas ir (arba) veiklas, taip pat ekologinių ūkių valdytojai.
 
Kaip ir ankstesniaisiais metais, paraiškas galima teikti seniūnijoje, kurioje registruota pareiškėjo žemės ūkio valda, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biure, taip pat savarankiškai internetu, prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos.
 
Pateikus paraišką pavėluotai (po birželio 4 d.), už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinė paramos suma mažinama 1 proc. Pažymėtina, kad po birželio 4 d. paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą užaugintus vaisius, uogas ir daržoves nepriimamos.
 
Taip pat ūkininkai, siekiantys kompensacinės paramos už žuvusius ir (arba) nepasėtus žieminius pasėlius dėl 2017 m. vasaros liūčių, paraiškas turi pateikti iki birželio 4 d. Vėliau prašymai gauti kompensacines išmokas nebus tenkinami.
 
Svarbu priminti, kad už paraiškos duomenų teisingumą atsako pareiškėjas. Pildant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaraciją pažymėjus, jog sutinkama gauti informaciją e. būdu, paraiškos administravimas truks trumpiau ir parama pasieks greičiau.
Parengta pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros pranešimą

Daugiau informacijos: www.nma.lt