Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Prasideda sertifikavimo sezonas

Didžiąją dalį VšĮ „Ekoagros“ pareiškėjų artimiausiomis dienomis pasieks laiškai dėl 2020 m. sertifikavimo sezono pradžios.

Nepamirškite užpildyti paraiškos

Nors sertifikavimo procesai ir darbai karantino metu nenutrūko, pagrindinis patikrų sezonas, t.y. pirminės gamybos ekologinių ūkių, prasidės iškart po pasėlių deklaravimo. Tad svarbiausia mūsų pareiškėjams nepamiršti iki paskutinės pasėlių deklaravimo be vėlavimo dienos (birželio 22 d.) užpildyti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką.

Informaciją apie numatomą ūkio tikrinimo datą ir patikrai paskirtą tikrintoją pareiškėjai gaus atskiru laišku ar nurodytu el. paštu. Tačiau primename, kad dalis kasmetinių patikrų bus atliekama ir iš anksto nepranešus.

Taip pat atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus bus koreguojama neatitikčių vertinimo procedūra (PR-05), kurios naujausią redakciją rasite mūsų interneto svetainėje.

Primename, kad patvirtinamasis dokumentas galioja tik tais metais užaugintai produkcijai ir (arba) ankstesnių metų produkcijos likučiams. Jeigu auginate ankstyvąsias uogas, daržoves ar bulves ir jas ketinate realizuoti kaip ekologiškas, prašome apie tai informuoti raštu. Sertifikavimo įstaiga skubos tvarka atliks patikrinimą / dokumentų vertinimą ir ankstyvuosius produktus įrašys į patvirtinamąjį dokumentą.

Sezono naujienos

Šį sezoną sertifikavimo įstaiga atsižvelgdama į pareiškėjų apklausos anketose išsakytus pageidavimus ir siekdama sutrumpinti patikrų vietoje laiką skatina ūkininkus prieš kasmetinę patikrą atsiųsti užpildytas ekologinės gamybos veiklos žurnalo lenteles ir su ekologine gamyba susijusius buhalterinius dokumentus. Tikrintojai į patikras atvyks jau išanalizavę dalį informacijos ir patikrai sugaiš mažiau laiko.

Taip pat nauja galimybė – naudojantis mobiliąja programėle „NMA agro“ pranešti informaciją apie tam tikrą ūkyje atliktą veiklą (korekcinius veiksmus). Taip sutaupysite laiko, o atitinkamais atvejais sertifikavimo įstaiga neatliks papildomai fizinės ūkio patikros. Informacija teikiama programėlėje pasirenkant „Pranešti apie atliktą veiklą“, langelyje „Tipas“ pasirinkti VšĮ „Ekoagros“, o langelyje „Potipis“ pasirinkti iš sąrašo reikiamą veiklą (panaudotas organines trąšas, sudygo pasėti augalai ir kt.), žemiau nurodyti privalomų laukų duomenis. Detali programėlės instrukcija ir informacija, kaip įkelti nuotraukas: https://www.nma.lt/index.php/apatinis-meniu/nma-agro/18467

Teisės aktų pokyčiai

Pernai žemės ūkio ministro įsakymu pakeitus Ekologinio žemės ūkio taisykles buvo panaikintas reikalavimas turėti atliktus agrocheminius dirvožemio tyrimus, taip pat po dirvožemio tyrimų rezultatų įvertinimo prieš pradedant tręšti laukus ekologinėje gamyboje leistinomis medžiagomis sudaryti tręšimo planą, skaičiuoti dirvožemio humuso balansą.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. turi būti pradedamas taikyti naujas Europos Sąjungos ekologinės gamybos reglamentas. Laukia žymūs pasikeitimai ir prisitaikymas prie atnaujintų reikalavimų. Dėl to sertifikavimo įstaiga šių metų pabaigoje planuoja pakeisti visas sertifikavimo sutartis su pareiškėjais. Tačiau dėl pasaulį apėmusios COVID-19 susirgimų pandemijos yra tikimybė, kad naujojo reglamento taikymas gali būti metams atidėtas.

Veikla karantino metu

Karantino laikotarpiu iki gegužės 11 d. vis dar atidėti visi nebūtini patikrinimai vietoje, įskaitant ir papildomus patikrinimus pagal riziką.

Tačiau būtinos ūkio subjektų fizinės patikros vietoje (įskaitant ir naujų ūkio subjektų ir naujų veiklų) jau atliekamos nuo balandžio 27 d. Tikrinimai vykdomi laikantis teisės aktų reikalavimų ir sveikatos bei saugumo rekomendacijų.  

Tikrinimai, kurie negali būti atidėti, bet dėl objektyvių priežasčių̨ negali būti atlikti tikrinant fiziškai vietoje, ir toliau atlikti nuotoliniu dokumentiniu metodu.

VšĮ „Ekoagros“ informacija