Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Ekologinės gamybos veiklos vykdytojai iki paskutinės pasėlių deklaravimo dienos turi užpildyti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraišką

Pasėlių deklaravimas jau prasidėjęs, nepamirškite pateikti paraiškos

Tęsiantys ar pradedantys ekologinę gamybą veiklos vykdytojai iki paskutinės pasėlių deklaravimo dienos (su vėlavimu) turi užpildyti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraišką.

Paraiškos lentelės „Deklaruojami laukai“ stulpelyje „Pageidaujami sertifikuoti laukai“ sutartiniu kodu (atitinkamai EKS ar DKS) reikia pažymėti visus laukus, kuriuos einamaisiais metais pageidaujama sertifikuoti pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus.

Taip pat 18 lentelėje pažymėti atitinkamą langelį, kad paraiškos duomenys automatiškai iš paraiškų priėmimo informacinės sistemos sertifikavimo tikslais būtų perduoti „Ekoagros“.

Dėl gyvulininkystės sertifikavimo

Sertifikuojant gyvūnus (tiek norint sertifikuoti pirmus metus, tiek ir tęsiant sertifikavimą) paraiškų priėmimo informacinės sistemos 18 lentelėje reikia pažymėti langelį ties ketinama sertifikuoti gyvūnų rūšimi (pvz., galvijai, avys, kiaulės, paukščiai ir t. t.).

Pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti ūkinius gyvūnus bei neperdirbtų gyvulininkystės produktų pirminę gamybą arba papildomai sertifikuoti kitą gyvūnų rūšį turi raštu teikti „Ekoagros“ Deklaraciją apie planuojamą ekologinės gamybos veiklą (forma F-003/8) ir šios deklaracijos priedus bei būti einamaisiais metais deklaravę plotus, skirtus gyvūnų pašarui. Dokumentai sertifikuoti gyvulininkystę priimami ištisus metus.

Keletas kitų svarbių dalykų

Nusprendus nebetęsti ekologinio ūkininkavimo visame ūkyje ar dalyje ūkio laukų, apie tai reikia raštu informuoti „Ekoagros“.

Informaciją apie numatomą ūkio tikrinimo datą ir patikrai paskirtą tikrintoją visi veiklos vykdytojai gaus iš „Ekoagros“ atskiru laišku ar nurodytu el. paštu.

Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad dalis veiklos vykdytojų bus tikrinami neįspėjus, atsižvelgiant į jų vykdomos veiklos rizikos vertinimą.