ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Prasidėjo sertifikavimo sezonas

Kasmet, pasibaigus pasėlių deklaravimui, prasideda ūkio subjektų, norinčių sertifikuoti pirminę ekologinę gamybą ar nacionalinės kokybės produktus, tikrinimo ir sertifikavimo sezonas. Tikrinimai trunka iki spalio vidurio – per tą laiką aplankomas kiekvienas ūkis ar žemės ūkio įmonė.

Tikslūs skaičiai – po sezono

„Ekologiškos ir kokybiškos produkcijos poreikis pasaulyje nuolat auga, kartu neblėsta lūkestis, kad sertifikavimas bus atliktas nešališkai, kompetentingai ir garantuos vartotojams maisto saugumą bei kokybę. Pernai Lietuvoje sertifikavimo apimtys keitėsi nežymiai: gamybinio ploto daugėjo, o pačių ūkio subjektų skaičius šiek tiek mažėjo. Kiek sertifikuotų gamintojų ir ploto turėsime šiemet, tiksliai galėsime pasakyti po sertifikavimo sezono, tačiau pagal deklaruotus pasėlius ir pateiktus prašymus galime prognozuoti, kad žymių pokyčių neturėtų būti“, – sako Tomas Demikis, VšĮ „Ekoagros“ kokybės vadovas, atliekantis direktoriaus funkcijas.

Iš anksto nepranešus atliekama tik dalis patikrų. Ūkio subjektai paprastai iš anksto informuojami apie numatomą tikrinimo datą ir paskirtą tikrintoją. Kadangi dauguma ūkininkų yra išsakę pageidavimą, jog tikrinimai būtų trumpesni, „Ekoagros“ taip pat prašo ūkininkų būti pasirengusius patikrai – laukiant tikrintojo pasiruošti pateikti buhalterinės apskaitos dokumentus, pilnai užpildytą Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalą.

Kas šiemet nauja

Naujausioje Ekologinio žemės ūkio taisyklių redakcijoje, patvirtintoje žemės ūkio ministro įsakymu, panaikinta keletas ankstesnių reikalavimų – nereikės skaičiuoti dirvožemio humuso balanso, neliko įpareigojimo nuimti derlių iki einamųjų metų lapkričio 15 d.

Yra numatyta ir nemažai kitų palengvinimų ūkininkams. Pavyzdžiui, jei sertifikuojamuose laukuose ar produkcijoje randama neleistinų ekologinėje gamyboje medžiagų – suteikiama galimybė savo iniciatyva įrodyti, kad tai įvyko dėl šoninės kaimyninės taršos arba kad tik dalis produkcijos užteršta, nustatyta orientacinė tokių medžiagų koncentracijos dirvožemyje, augale ir produkcijoje ribinė vertė. Taip pat praplėstas augalų kaitos reikalavimus atitinkančių augalų sąrašas.

Pagal teisės aktų pasikeitimus yra pakoreguota neatitikčių vertinimo procedūra, kurios naujausia redakcija skelbiama „Ekoagros“ interneto svetainėje www.ekoagros.lt.

Į ką atkreipti dėmesį

Ekologinėje gamyboje gali būti naudojama tik ES reglamentuose nurodytos trąšos, dirvos gerinimo priemonės bei produktai, skirti apsisaugoti nuo kenkėjų ir ligų. Leistinų medžiagų sąrašas skelbiamas Valstybinės augalininkystės tarnybos interneto svetainėje.

Pirmą kartą sertifikuojantiems gamybą kaip ekologinę iki spalio 15 d. privalu baigti mokymus pagal Ekologinio ūkininkavimo pagrindų mokymo programą arba gauti turimo išsimokslinimo pripažinimą lygiaverčiu nustatytajam (kreiptis į VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą).

„Ekoagros“ primena savo pareiškėjams nepamiršti reikalavimų dėl privalomos augalų kaitos, tręšimo plano, sertifikuotos dauginamosios medžiagos, dirvožemio tyrimų ir kt.

VšĮ „Ekoagros“ informacija