Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Rekomendaciniai prevencinių ir atsargumo priemonių planai veiklos vykdytojams

„Ekoagros“ primena, kad, pagal teisės aktus, ekologinės gamybos veiklos vykdytojas kiekvienu gamybos, paruošimo ir platinimo etapu turi nusimatyti prevencines ir atsargumo  priemones.

Veiklos vykdytojui patogumui „Ekoagros“ yra parengusi rekomendacinius prevencinių ir atsargumo priemonių planus atskiroms sertifikuojamoms sritims. Juos rasite www.ekoagros.lt skyrelyje „Ekologinis ūkininkavimas“ / „Prevenciniai ir atsargumo priemonių planai“.

Šie parengti planai yra rekomendaciniai, tad veiklos vykdytojai gali turėti savo sukurtus prevencinių ir atsargumo priemonių planus.

Iliustracijos šaltinis: https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20180404STO00909/ekologinis-ukininkavimas-es-faktai-ir-skaiciai