ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Ekologiškų produktų vartojimui ikimokyklinio ugdymo įstaigose skatinti – parama

Nuo 2019 m. gegužės 6 d. iki gegužės 17 d. yra priimamos paraiškos paramai gauti dengiant kainų skirtumą, susidarantį vaikų maitinimui ikimokyklinio ugdymo įstaigose naudojant ekologiškus produktus vietoje įprastinių maisto produktų ir žaliavų.

Parama siekiama skatinti ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų vartojimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Parama teikiama pagal Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo skaitinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisykles, patvirtinas žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-267.

Pareiškėjas, siekiantis gauti paramą, įsipareigoja vaikų maitinimui ekologiškų produktų įsigyti ne mažiau kaip 80 proc. taisyklių 1 priedo B sąraše išvardytų produktų rūšių. Paramai teikiama savivaldybių administracijų įsteigtoms vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, kurios vaikų maitinimui gamina maistą tam pritaikytose patalpose ir turi galiojantį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (t. y. neperka vaikų maitinimo paslaugos). 

Daugiau informacijos ir kvietimas teikti paraiškas – Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėje: https://www.nma.lt/index.php/parama/nacionalinemis-lesomis-finansuojamos-priemones/priemoniu-sarasas/ekologisku-zemes-ukio-ir-maisto-produktu-vartojimo-skatinimas-ikimokyklinio-ugdymo-istaigose/21151

Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija