Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Primename savo pareiškėjams: atvykus pas jus tikrintojui, nepamirškite užpildyti mūsų apklausos anketos

Kiekvienais metais „Ekoagros“ atlieka savo klientų apklausas. Jomis siekiama išsiaiškinti pareiškėjų nuomonę apie įstaigos veiklą, taip pat prašoma pateikti pasiūlymų dėl paslaugų tobulinimo ir sertifikavimo proceso efektyvinimo.   

Pernai įstaiga apklausoms skyrė ypač daug dėmesio. Apklausos anketas užpildė rekordiškai didelis klientų skaičius – 2395 pareiškėjai. Tai sudaro 93,3 proc. nuo visų praėjusiais metais įstaigos Lietuvoje sertifikuotų pareiškėjų. Nudžiugino teigiamas paslaugų įvertinimas ir išsakytos padėkos – už patikrų metu suteiktą informaciją, profesionalų ir malonų bendravimą.

Pareiškėjai pateikė nemažai ir konkrečių pasiūlymų dėl veiklos gerinimo. Tie pasiūlymai, kurie priklauso nuo sertifikavimo įstaigos sprendimų – t. y. nesusiję su ekologinę gamybą reglamentuojančių taisyklių kūrimu ir tvirtinimu ar politiniais sprendimais dėl paramos – buvo susisteminti, išanalizuoti ir bus siekiama į juos atsižvelgti ir palaipsniui pagal galimybes įgyvendinti.

Pastaruoju metu „Ekoagros“ itin daug dėmesio skiria procesų modernizavimui, skaitmenizavimui, diegiamos naujos technologijos, palengvinsiančios darbą su pareiškėjais ir paspartinsiančios sertifikavimo proceso eigą. Jau yra įdiegta elektroninė dokumentų valdymo sistema. Planuojama tikrinimo procese pereiti nuo popierinių žemėlapių prie skaitmeninių. Įstaiga toliau bendradarbiaus su Nacionaline mokėjimo agentūra naudojantis mobiliąja aplikacija „NMA agro“.

Nemažai anketose pateikta pasiūlymų dėl ūkio veiklos žurnalo pildymo. Pasiūlymai dėl žurnalų skaitmenizavimo perduoti įstaigos personalui, dalyvaujančiam elektroninio žurnalo kūrime, inicijuotame Žemės ūkio ministerijos. Yra pradėtas „Ekoagros“ formų (prašymų, anketų ir kt.), skelbiamų interneto svetainėje, skaitmenizavimas patogesniam pildymui kompiuteriu. Atliekami ir kiti dokumentacijos patobulinimai. 

Taip pat bus atsižvelgta į kitas anketose išsakytas konkrečias pastabas, kurios padėtų optimaliau paskirstyti ūkius tikrintojams, racionaliau organizuoti išvykas į patikras ir skubiau atlikti sertifikavimo procedūras bei išduoti dokumentus.

„Dėkojame visiems pareiškėjams už apklausai skiriamą laiką. Nepamirškite užpildyti apklausos anketos atvykus mūsų tikrintojui ir šiais metais. Jūsų išsakyti pasiūlymai yra labai svarbūs siekiant palengvinti veiklos sąlygas visiems mūsų pareiškėjams – sertifikuojamiems ūkiams bei įmonėms“, – sako „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė.  

Visai netrukus – jau kitą savaitę prasidės pagrindinis kasmetinis ūkių patikrų sezonas. Įstaiga kviečia pareiškėjus iškilus  neaiškumams susisiekti tiesiogiai su sertifikuojančio skyriaus darbuotojais ir tokiu būdu greičiau gauti atsakymus į rūpimus klausimus.

Taip pat gegužės ir birželio mėnesiais bus organizuojama seminarų esamiems ir būsimiems pareiškėjams. Informacija apie juos bus skelbiama įstaigos interneto svetainės renginių skiltyje ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

VšĮ „Ekoagros“ informacija