Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Primename: ūkio subjektai, sertifikuojantys ekologinę gamybą, turi pateikti informaciją apie praėjusių metų produkciją

Pagal Ekologinio žemės ūkio taisykles, iki sausio 15 d. visi ekologinę gamybą sertifikuojantys ūkio subjektai sertifikavimo įstaigai turi pateikti informaciją apie visą praėjusiais metais užaugintą / pagamintą ekologinės gamybos būdu ir patiektą rinkai produkciją.

Informacija už ankstesnius metus teikiama kasmet pagal sertifikavimo įstaigos nustatytą formą, nurodant produkto rūšį, pavadinimą, kiekį ir turimos produkcijos likučius.

Pateikti galima naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŽŪMIS) (interneto prieiga – https://zumis.lt) arba raštu.

„Ekoagros“ informacija