Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Priminimas dėl leidimų naudoti neekologišką sėklą

Sertifikavimo įstaiga gali ūkio subjektui (išskyrus ekologinės sėklininkystės ūkius) išduoti leidimą vienam sezonui einamaisiais metais naudoti neekologiškai užaugintą sėklą ir (arba) dauginamąją medžiagą, jei nėra galimybės įsigyti pakankamai norimos veislės bei rūšies ekologiškos sėklos ir augalų dauginamosios medžiagos (žr. Lietuvos ekologiškų sėklų duomenų bazėje) arba nėra sertifikavimo įstaigos patvirtinto bendro leidimo naudoti tos rūšies neekologišką sėklą (žr. žemiau sąrašą, patvirtintą įstaigos direktoriaus įsakymu).  

Norint gauti leidimą reikia VšĮ „Ekoagros“ pateikti prašymą leisti naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą / sėklas ekologinės gamybos ūkyje (forma F-088).

Prašymai teikiami:

  • ruošiantis pavasario sėjai – nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki sėjos pabaigos;
  • ruošiantis žiemkenčių sėjai – nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki sėjos pabaigos;
  • ruošiantis daugiamečių žolių sėjai – visus metus.

Augalų rūšių, kurių neekologinės gamybos būdu užaugintas sėklas ekologinės gamybos ūkiai gali naudoti be atskiro sertifikavimo įstaigos leidimo, sąrašas, patvirtintas VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus 2020 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-11.

Daugiau informacijos apie visus leidimus: įstaigos interneto svetainės skyrelyje „Ekologinis ūkininkavimas“ / „Leidimai taikyti ekologinės gamybos reikalavimų išimtis“.

VšĮ „Ekoagros“ informacija