Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Priminimas: pradedant ekologiškai ūkininkauti būtinas specialus išsimokslinimas

Naujiems ekologinės gamybos ūkio subjektams privalu turėti su ekologine gamyba susijusį išsilavinimą. Ne vėliau kaip iki spalio 15 d sertifikavimo įstaigai „Ekoagros“ reikia pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

Vienas variantas: pradedantieji ekologiškai ūkininkauti išklauso Ekologinio ūkininkavimo pagrindų mokymo programos kursą ir sertifikavimo įstaigai pateikia kursų baigimo pažymėjimo kopiją.

Ekologinio ūkininkavimo pagrindų mokymo programos (kodas 396185007, trukmė 24 ak. val.) tikslas – suteikti žinių apie sertifikavimo sistemą ir taisyklių reikalavimus, ekologinėje žemdirbystėje naudojamas technologijas, ekologinės gamybos ūkio veiklą. Šiuos mokymus organizuoja kelios institucijos, o administruoja ir daugiau informacijos gali suteikti VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.  

Antras galimas variantas: jau turintys formaliojo arba neformaliojo mokymo pagal žemės ūkio srities mokymo programas, susijusias su ekologine gamyba, baigimo pažymėjimus arba diplomus kreipiasi į VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą dėl turimo išsimokslinimo pripažinimo lygiaverčiu privalomajam ir šį patvirtinimą pristato sertifikavimo įstaigai.

Daugiau informacijos apie vykstančius mokymus arba dėl turimo išsilavinimo pripažinimo lygiaverčiu: VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Mokymų organizavimo skyriaus specialistė Inga Zizienė, tel. +370 616 35156, el. p. i.ziziene@litfood.lt.

Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros ir „Ekoagros“ informacija