Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Priminimas veikos vykdytojams dėl prašymo leisti naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą

2022 metams patvirtintas sąrašas, kuriame išvardytų augalų rūšių dauginamąją medžiagą, užaugintą neekologiškai, ekologinės gamybos veiklos vykdytojai gali naudoti nesikreipdami papildomai dėl individualaus leidimo.

Sąrašą parengė ir patvirtino Žemės ūkio ministerija. Jį rasite www.ekoagros.lt skyrelyje „Ekologinis ūkininkavimas“ („Leidimai taikyti ekologinės gamybos reikalavimų išimtis“).

Taip primename, kad yra parengta nauja Prašymo leisti naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą ekologinės gamybos ūkyje forma (F-088).

Visos formos, taip ekologinę gamybą reglamentuojantys teisės aktai – mūsų interneto svetainės skyrelyje „Teisės aktai ir formos“.

„Ekoagros“ informacija