Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Reglamento 889/2008 pakeitimai: dėl neekologiškų vištų jauniklių atgabenimo, neekologiškų baltyminių pašarų bei pagalbinių medžiagų, naudojamų akvakultūroje ir maisto produktų perdirbime

2021 m. vasario 15 d. iš dalies pakeistas Reglamentas Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės.

2021 metams pratęstos išimtys dėl neekologiškų vištų iki 18 savaičių atgabenimo, neekologiškų baltyminių pašarų paukščių ir kiaulių racione 5 proc. galimybės, taip pat keletu medžiagų papildyti V ir VIII priedai. Pakeitimai galioja atgaline data nuo 2021-01-01, kad būtų nepertrauktas šių išimtinių nuostatų galiojimas.

Iki naujo ES ekologinės gamybos reglamento įsigaliojimo – 2022 m. sausio 1 d. pratęstas leidimas tam tikromis sąlygomis, jei nėra ekologiškai užaugintų jauniklių vištų, naudoti ne vyresnes kaip 18 savaičių neekologiškai užaugintas jaunikles dėsliąsias vištas.

Ekologiškai užaugintų jauniklių dėsliųjų vištų skaičius ir kokybė ES rinkoje nepatenkina ūkininkų, laikančių vištas dedekles, poreikių. Todėl nutarta skirti daugiau laiko ekologiškam jauniklių dėsliųjų vištų auginimui išvystyti, taip užtikrinant ir ekologinės kiaušinių produkcijos tęstinumą.

Tam pačiam laikotarpiui pratęsta ir dar viena nuostata – jeigu ūkininkai negali gauti vien tik ekologiškai pagamintų baltyminių pašarų, kiaulių ir naminių paukščių racione gali būti ne daugiau kaip 5 proc. neekologiškų baltyminių pašarų.

Pakeitimas grindžiamas tuo, jog ekologiškų baltyminių pašarų ES rinkoje per mažai ir jų kokybė nepakankama, kad būtų galima patenkinti ekologiniuose ūkiuose auginamų kiaulių ir naminių paukščių mitybos reikalavimus. Ekologiškų baltyminių pašarinių augalų vis dar užauginama nepakankamai, kad būtų galima patenkinti paklausą. Todėl tikslinga suteikti galimybę tam tikrą ribotą neekologiškų baltyminių pašarų dalį naudoti dar vienus kalendorinius metus iki naujo reglamento taikymo pradžios.

Vadovaujantis išvadą, kad monoamonio fosfatas (amonio divandenilio ortofosfatas), naudojamas kaip mineralinis papildas, atitinka ekologinės akvakultūros tikslus ir principus, nutarta šią medžiagą įtraukti į Reglamento Nr. 889/2008 V priedo 1 skirsnį, tačiau tik akvakultūros reikmėms.

Taip pat vadovaujantis išvada, kad natrio alginatas, naudojamas kaip priedas dešrų iš mėsos apvalkalui formuoti, kalcio chloridas, naudojamas kaip pagalbinė perdirbimo medžiaga dešrų iš mėsos apvalkalui formuoti, ir aktyvintosios anglys, naudojamos kaip pagalbinė perdirbimo medžiaga gyvūniniams maisto produktams gaminti, atitinka ekologinės gamybos tikslus ir principus, – šios medžiagos įtrauktos į Reglamento Nr. 889/2008 VIII priedą.

Susipažinti su Reglamento pakeitimo dokumentu: Reglamento_pakeitimas.pdf

VšĮ „Ekoagros“ informacija