ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Sausio 15 d. baigiasi terminas pranešti apie ekologišką produkciją

Ekologinių ūkių valdytojai iki sausio 15 d. turi pranešti VšĮ „Ekoagros“ apie užaugintą ir patiektą rinkai ekologišką produkciją.

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad prievolė informuoti apie praėjusiais metais užaugintą ir pateiktą rinkai ekologišką produkciją galioja ūkininkams, dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonėje „Ekologinis ūkininkavimas“. Pareiškėjas įsipareigojimų pagal priemonę turi laikytis 5 metus nuo pirmos paraiškos pateikimo dienos iki paskutiniųjų įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo dienos. Pasitikrinti, ar įsipareigojimų laikotarpis dar nepasibaigęs, galima prisijungus prie savo paraiškos duomenų informaciniame portale, taip pat galima pasiteirauti NMA bendruoju telefonu (8 5) 252 6999, trumpuoju numeriu 1841 ar el. paštu info@nma.lt.

Taip pat NMA atkreipia dėmesį, kad nors sudaryta galimybė informaciją pateikti vėliau (galima vėluoti 25 kalendorines dienas), tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma bus mažinama 1 proc. Pasibaigus pavėluotai teikiamos informacijos laikui (vėlavimo terminas baigiasi vasario 10 d.), parama ūkininkui einamaisiais metais mažinama 50 proc.

Informaciją galima pateikti elektroniniu paštu, paštu ar internetu per Žemės ūkio informacinę sistemą (ŽŪMIS).

NMA ir „Ekoagros“ informacija