Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Sausio 15 d. baigiasi terminas pranešti apie ekologišką produkciją

Sertifikuojantys ekologinę gamybą sertifikavimo įstaigai iki sausio 15 d. turi pateikti informaciją apie visą praėjusiais metais užaugintą / pagamintą ekologinės gamybos būdu ir patiektą rinkai produkciją, nurodant produkto rūšį, pavadinimą, kiekį ir turimos produkcijos likučius. Kadangi sausio 15 d. yra šeštadienis – paskutine ataskaitų pateikimo diena tampa pirmadienis.

Informacija teikiama Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo lentelės „Augalininkystės, gyvulininkystės produkcijos apskaita“ ir buhalterinės apskaitos dokumentų pagrindu.

Jei ūkio visa praėjusiais metais užauginta / pagaminta ekologinės gamybos būdu ir patiekta rinkai produkcija nurodyta Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo lentelėje Nr. 3, prašome ją pateikti. Jei dalis produkcijos (pvz., galvijai)  užfiksuota žurnalo lentelėje Nr. 6, pateikite ir šią lentelę.

Tiek lentelę Nr. 3, tiek Nr. 6 (jei ji yra būtina pateikti) iki einamųjų metų sausio 15 d. privalote pateikti už visus praeitus metus, nepriklausomai, kad patikrų metu ji / jos jau buvo pateiktos VšĮ „Ekoagros“ tikrintojams.

Lentelių kopijas galima pateikti el. paštu, paštu arba pristatyti tiesiogiai į įstaigą.

VšĮ „Ekoagros“ informacija