Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Sertifikuojantys ekologinę gamybą iki sausio 15 d. turi pateikti „Ekoagros“ ataskaitą apie 2023 metais užaugintą / gautą produkciją

Nepamiškite pateikti ataskaitos!

Sertifikuojantys ekologinę gamybą iki sausio 15 d. turi pateikti „Ekoagros“ ataskaitą apie 2023 metais užaugintą / gautą produkciją.

Pateikti reikia Ekologinės gamybos žurnalo atitinkamus priedus pagal vykdomas veiklas: 5 lentelė – vykdantiems augalininkystės ir gyvulininkystės bei bitininkystės veiklas, 6 lentelė – vykdantiems laukinės augalijos rinkimo veiklą ir 11 lentelė – vykdantiems akvakultūros veiklą.

Kokias būdais teikti dokumentus?

„Ekoagros“ dokumentus iš klientų gauna keliais būdais.

Galima siųsti paprastu paštu, taip pat – patiems pristatyti į įstaigą (tokie dokumentai turi būti pasirašyti veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens).

O dažniausiai tai vyksta skaitmeninėje erdvėje. Tokiu atveju, pagal teisinį reglamentavimą, dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, turinčiu juridiniu galią (Smart-ID, mobilus parašas).

Kadangi dar ne visi turi galimybę pasirašinėti dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, „Ekoagros“ yra sudariusi sąlygas savo klientams dokumentus el. paštu pateikti nepasirašytus, skanuotus ar fotografuotus. O kad toks būdas turėtų juridinę galią – prieš tai reikalingas asmens rašytinis sutikimas. Tuo tikslu yra parengtas Veiklos vykdytojo sutikimas dėl dokumentų ir informacijos apsikeitimo elektroniniu paštu (forma F-135), kurį reikia užpildyti, pasirašyti ir atsiųsti mums (formą rasite https://www.ekoagros.lt/formos).  

Atkreipiame dėmesį tų veiklos vykdytojų, kurie jau yra pateikę šį sutikimą (formą F-135): dokumentus jūs turite siųsti tik iš tos elektroninio pašto dėžutės, kurią nurodėte mums pateiktame sutikime (formoje F-135).

Nepateikus dokumentų laiku – taikomas mokestis

Primename, kad yra nustatytas įkainis už veiklos vykdytojo pavėluotai pateiktų dokumentų vertinimą (įkainius rasite https://www.ekoagros.lt/ekologisku-produktu-gamybos-sertifikavimas skyrelyje „Sertifikavimo darbų įkainiai“).

Įkainiai patvirtinti „Ekoagros“ dalininko – Žemės ūkio ministerijos (žemės ūkio ministro 2022 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. 3D-631 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3D-501 „Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“).

„Ekoagros“ informacija