Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Sėkmingai pratęsta „Ekoagros“ akreditacija dar penkeriems metams

Sertifikavimo įstaiga „Ekoagros“ nuo 2005 m. yra akredituota ir atitinka tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17065:2012 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigoms“ reikalavimus.

Nors Nacionalinis akreditacijos biuras veiklą vertina kas metus, akreditavimo ciklas trunka penkerius metus – tiek laiko galioja ir akreditacijos pažymėjimas. 2020-aisiais pasibaigė jau trečias akreditavimo penkmetis ir „Ekoagros“ vykdoma veikla buvo dar kartą perakredituota.  

Nacionalinis akreditacijos biuras atliko išsamų įstaigos veiklos auditą – vertino, kaip veikla atitinka kokybės vadybos reikalavimus ir teisinį reglamentavimą, kaip užtikrinamas nešališkumas, konfidencialumas, ar pakanka išteklių ir kompetencijos visa tai įvykdyti, stebėjo tikrintojų atliekamas patikras, tikrino dokumentaciją pareiškėjų bylose ir kt.

Vertinimas užtruko pusę metų. Neatitikčių standarto reikalavimams nebuvo nustatyta. Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertai pateikė kelis pasiūlymus veiklos gerinimui, kurie bus integruoti į veiklos dokumentus.

Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. AK-126 VšĮ „Ekoagros“ perakredituota iki 2025 m.

VšĮ „Ekoagros“ informacija