Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Seminaras „Naujausi reikalavimai ekologiniam ūkininkavimui“ Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete (registracija iki rugsėjo 19 d.)

Data, laikas ir vieta: 2018-09-20 10 val. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas, Beržų g. 4, Buivydiškės (konferencijų salė).

Seminaras skirtas įmonėms, ūkiams, jų partneriams ir darbuotojams bei kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems ar planuojantiems užsiimti ekologiniu ar biodinaminiu ūkininkavimu. Seminaro tikslas – pristatyti naujausius reikalavimus ekologinėje žemės ūkio gamyboje.

Registracija iki  rugsėjo 19 d. (nurodant dalyvių skaičių). Klausimus galima pateikti iš anksto. Seminaras – nemokamas. Bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Seminaro programa:

9.30–10.00 Dalyvių registracija

10.00–10.30 Ekologinis ūkininkavimas Lietuvoje (trumpa apžvalga). Pranešėja Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto lektorė, BIODINAMIKA LT, LŪGA asociacijų narė Edita Kristina Kaurynienė

10.35–11.35 Ekologinis ūkininkavimas kaip žemės ūkio plėtros priemonė Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 programos kontekste. LEUA veikla. Pranešėja Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų konsultantė, LEŪA asociacijos narė dr. Edita Karbauskienė

11.35–12.00 Kavos pertrauka

12.00–12.40 Sertifikavimo standartai Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. „Demeter–International“. BIODINAMIKA LT asociacijos veikla. Pranešėja BIODINAMIKA LT asociacijos prezidentė Rasa Čirienė

12.40–13.00 Diskusijos

13.00–13.30 Pietų pertrauka

Seminaro organizatorius: Vilniaus Kolegija Agrotechnologijų fakultetas. Seminarą remia: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Socialinis partneris: Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai.

Kontaktiniai asmenys: lekt. Edita Kristina Kaurynienė, 8 652 32996, e-k.kauryniene@atf.viko.lt, editakristina@gmail.com; dr. Mikas Balkevičius, 8 606 42050, balkevicius@gmail.com.