Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Sertifikavimas ir kontrolė bus vykdoma ir karantino metu, tačiau su nedideliais pakitimais

Informuojame pareiškėjus apie „Ekoagros“ veiklos pokyčius, atsiradusius paskelbus karantiną atskirose Lietuvos teritorijose.  

Šiuo metų laiku „Ekoagros“ atlieka nedaug patikrinimų vietoje – daugiausiai maisto tvarkymo įmonėse ir papildomas nepraneštas rizikingų ūkio subjektų patikras.

Kadangi Lietuvos Respublikos Vyriausybė rekomenduoja riboti tik judėjimą dėl nebūtinų priežasčių, o judėjimas darbo tikslais nėra ribojamas, tikrinimų vietoje tai neturėtų sutrikdyti. 

Tačiau dalis privataus sektoriaus įmonių, esančių teritorijose, patenkančiose į karantino zoną, gali laikytis rekomendacijos dirbti nuotoliniu būdu, todėl tokiu atveju patikrinimas vietoje nebūtų įmanomas. Šiuo atveju, siekiant išlaikyti sertifikavimą, bus taikomas nuotolinis dokumentinis patikrinimo metodas. Tačiau po tokio patikrinimo per 6 mėnesių laikotarpį turės būti  atliktas ir fizinis patikrinimas gamybos vietoje.

Taip pat vykstant į ūkius gali pasitaikyti atvejų, kai atsakingam asmeniui yra paskirta saviizoliacija, dėl ko jis negalėtų dalyvauti fiziniame patikrinime. Šiuo atveju tikrinimas galėtų būti nukeliamas iki izoliacijos laikotarpio pabaigos arba taip pat būtų taikomas nuotolinis dokumentinis patikrinimo metodas vadovaujantis VšĮ „Ekoagrosׅ“ nepaprastųjų įvykių ar aplinkybių valdymo procedūra, parengta pagal tarptautinių dokumentų rekomendacijas.

Kitais atskirais nenumatytais atvejais, kurių gali pasitaikyti šiuo sudėtingu laikmečiu greitai keičiantis aplinkybėms, sertifikavimo padalinio, atsakingo už Jūsų veiklos sertifikavimą, vadovas kiekvieną atvejį įvertins ir spręs individualiai. 

VšĮ „Ekoagros“ informacija