Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Kontrolės įstaiga siekia būti nešališka: dėkojame veiklos vykdytojams už bendradarbiavimą vykdant pertikrinimus

Visi „Ekoagros“ sertifikuoti ekologinės gamybos vykdytojai yra tikrinami kasmet prižiūrint, kad būtų laikomasi reikalavimų. Tačiau tai dar ne viskas. Reguliariai atliekami ir pačių įstaigos darbuotojų – tikrintojų, kurie kasmet vyksta į ūkių patikras, darbo pertikrinimai.

Kam to reikia?

Sertifikavimo ir kontrolės įstaiga turi būti nešališka ir privalo užkirsti kelią komerciniam, finansiniam ar kitokiam spaudimui, kuris keltų pavojų nešališkumui. Tai yra tarptautinio standarto reikalavimai, kuriuos privalu įgyvendinti.

Kartu privaloma atsižvelgti ir į Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme apibrėžtą korupcijos rizikos valdymą. Dėl šių priežasčių ir yra atliekami tikrintojų pertikrinimai.

Pertikrinimo proceso metu koncentruojamasi į tikrintojo darbą ir teisingą tikrinimo rezultatų įforminimą, ne į ūkininko ar įmonės veiklą.

„Esame labai dėkingi veiklos vykdytojams už bendradarbiavimą vykdant pertikrinimus. Ši procedūra leidžia praktiškai pastebėti mūsų darbo kokybės trūkumus ir valdyti rizikas“, – sako „Ekoagros“ kokybės vadovas Tomas Demikis.

Kaip tai vyksta?

Kasmet tikrintojų atliktą darbą pertikrina dviejų asmenų grupė, paprastai sudaryta iš sertifikavimo skyriaus vadovo ir tos srities tikrintojo. Pertikrinantys asmenys skiriami iš kito padalinio nei dirba tikrinamas darbuotojas.

Pertikrinimas atliekamas ne vėliau nei savaitė nuo to laiko, kai vyko tikrinimas – tam, kad situacija tame ūkio subjekte nebūtų iš esmės pasikeitusi.

Pertikrinimą sudaro veiklos vykdytojo dokumentų, įskaitant tikrinimo protokolą, analizė, tikrinimo protokole nurodytų duomenų sutikrinimas su realia situacija ir dokumentais ūkio subjekte, patikrinimo laiko ir transporto maršruto patikrinimas su transporto sekimo sistemos GPS duomenims.

Dėkojame veiklos vykdytojams už bendradarbiavimą!

„Ekoagros“ informacija

Nuotrauka iš pertikrinimo