Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Sertifikavimo įstaigos akreditacija - kam to reikia ir kaip vyksta?

Kartą per metus mūsų atliekamą darbą kruopščiai tikrina ir vertina Nacionalinio akreditacijos biuro (NAB) specialistai ir jų pasitelkti išorės ekspertai. 

Kaip tai vyksta? NAB ekspertai vyksta į pasirinktą ūkį arba įmonę, kurią mes sertifikuojame, ir stebi mūsų specialistų darbą – kaip atliekame visus procesus pagal nustatytus reikalavimus. Be to, atliekamas ir mūsų biuro auditas, kurio metu vertinama organizacijos vadybos sistema, taikomos procedūros .

Kam to reikia? Tokios patikros  tikslas yra suteikti visoms suinteresuotoms šalims pasitikėjimą, jog mūsų sertifikavimo procesas atitinka nustatytus reikalavimus.

Ką tik vienas tokių metinių „Ekoagros“ veiklos priežiūros vertinimo auditų įvyko.  Vertinimo grupė turėjo tik mažų pastebėjimų ir pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti taikomus procesus. Į juos būtinai atsižvelgsime.