Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Skaidrumo didinimas – nuolatinis „Ekoagros“ rūpestis: įstaigoje įdiegta antikorupcinė vadybos sistema

Siekdama stiprinti savo veiklos skaidrumą, VšĮ „Ekoagros“ pernai pradėjo diegti antikorupcinę vadybos sistemą, atitinkančią standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimus.

Visus metus užtruko procesų ir korupcijos pasireiškimo tikimybės analizavimo, rizikų vertinimo, reikalingų dokumentų rengimo, prevencinių priemonių planavimo bei kiti šios sistemos diegimo darbai.

„Savo veikloje jau dabar siekiame taikyti aukščiausius antikorupcinius standartus, o tolesniuose įstaigos planuose – siekis ir sertifikuotis pagal šį standartą“, – sako „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė.

Antikorupcinė vadybos sistema padeda racionaliau ir efektyviau valdyti rizikas, laiku imtis veiksmų, kad būtų užkirsti keliai bet kokiam korupcijos pasireiškimui.

Kartu tai yra garantas ir užtikrinimas partneriams bei klientams, jog įstaiga laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų korupcijos prevencijos srityje. Taip pat netoleruoja jokių korupcijos pasireiškimo formų – interesų konflikto, kyšininkavimo, neetiško elgesio, nepotizmo, neteisėtų dovanų, papirkimo, prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo ar kitų korupcinio pobūdžio veikų.

Šios nuostatos taikomos visiems įstaigos darbuotojams ir jais grindžiami visi santykiai su klientais, veiklos partneriais bei viešojo sektoriaus atstovais.

Be antikorupcinės vadybos sistemos, „Ekoagros“ įdiegusi ir kitų priemonių. Įstaigoje paskirti už šios veiklos tinkamo funkcionavimo priežiūrą atsakingi darbuootjai. Kasdieniame darbe laikomasi patvirtinto Etikos kodekso. Yra sukurta informavimo apie galimus pažeidimus tvarka ir sistema – skirta tiek patiems darbuotojams, tiek išorės partneriams, klientams ir visuomenei.  Gauti pranešimai analizuojami ir imamasi atitinkamų priemonių probleminiams klausimams išspręsti.

VšĮ „Ekoagros“ informacija