Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Susipažinkite su ekologiniuose pirminės gamybos ūkiuose 2020 m. nustatytų neatitikčių analize

Didžiąją „Ekoagros“ pareiškėjų dalį sudaro pirminės gamybos ekologiniai ūkio subjektai – daugiausia augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai, taip pat yra užsiimančiųjų ekologine žuvininkyste, bitininkyste ir laukinės augalijos rinkimu. 2020 m. sertifikuoti 2242 tokie ūkio subjektai (žemės plotas 240023,91 ha). Lyginant su 2019 m., sertifikuotų ūkio subjektų sumažėjo (187 ūkiais), šiek tiek sumažėjo ir sertifikuoto ekologiškai dirbamos žemės ploto (6607 ha).

„Ekoagros“ specialistai, kaip ir kasmet pasibaigus kalendoriniams metams, atliko patikrų šiuose ūkiuose metu nustatytų neatitikčių (pažeidimų) analizę. Iš viso 2020 m. užfiksuota 1991 neatitiktis (palyginimui, 2019 m. – 1964, 2018 m. – 2393, 2017 m. – 2605). Tačiau net 47 proc. visų ūkių (1069 ūkiai) neturėjo jokių, net menkiausių pažeidimų.

Dažniausiai taikytos šios poveikio priemonės: įspėjimas (987 atvejai), griežtas įspėjimas (457 atvejai) ir produkcijos nesertifikavimas (519 atvejai).  

Pernai, lyginant su ankstesniais metais, užfiksuota mažiau bendrojo pobūdžio neatitikčių (330 atvejų 2020 m., o 2019 m. – 346, 2018 m. – 488). Mažiau rasta Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo pildymo, buhalterinės apskaitos vedimo, sandėliavimo ir kt. bendrųjų pažeidimų. Tačiau atkreiptinas pareiškėjų dėmesys, kad padaugėjo atvejų, kai pasikeitus gamybos apimčiai ar pažeidus reikalavimus nebuvo informuota „Ekoagros“. 

Augalininkystės ūkiuose dažniausi dažniausiai nustatyti šie pažeidimai: auginta paralelinė produkcija – augalai, kurių negalima lengvai ir greitai bet kuriuo metu atskirti (427 atvejai); panaudota neleistina – neatestuota ar be sertifikavimo įstaigos leidimo dauginamoji medžiaga (sėklos ir kt.) (395 atvejai); augalų derlius neatitiko reikalavimų – nesiekė nustatytos minimalios ribos (297 atvejai).

Pernai, lyginant su ankstesniais metais, padaugėjo atvejų, kai prie ekologinės gamybos statuso laukų prijungti nauji nesertifikuoti ar pirmų metų pereinamojo laikotarpio laukai (93 atvejai pernai, o 2019 m. buvo 58). Tačiau mažiau fiksuojama vieno iš labiausiai ekologinę gamybą ir ekologiškus produktus vartotojų akyse diskredituojančių pažeidimų – kai panaudojamos draudžiamos ekologinėje gamyboje medžiagos arba nepavyksta išvengti užteršimo cheminėmis medžiagomis. Pernai tokių atvejų nustatyta 18 (2019 m. užfiksuota 20, o 2018 m. – 40). 

Iš viso augalininkystėje per  praėjusius metus užfiksuotos 1547 neatitiktys (2019 m. – 1504 atvejai, o 2018 m. – 1757).

Gyvulininkystės ūkiuose dažniausi buvo šie pažeidimai: įsigyta daugiau nei galima gyvūnų (2020 m. dažniausias gyvulininkystės srities pažeidimas ir padaugėję atvejų, lyginant su ankstesniais metais); įsigyti gyvūnai iš įprastinio ūkio, tačiau nepateikiami įrodymai, kad nebuvo ekologiškų. Iš viso gyvulininkystėje pernai užfiksuota 114 neatitikčių.  

Susipažinti su detalesne ūkiuose nustatytų neatitikčių (pažeidimų) analize galima įstaigos interneto svetainės www.ekoagros.lt skiltyje  „Ekologinis ūkininkavimas“ – „Patikrų metu nustatytų neatitikčių statistika“.

Pažeidimų pirminėje ekologinėje gamyboje analizę atliko Darius Šion, „Ekoagros“ Telšių filialo direktorius