Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Susitikimas su Lietuvos ekologinių mėsinių galvijų augintojų asociacijos atstovu

Viešojoje įstaigoje „Ekoagros“ gegužės 31 d. įstaigos vadovo kvietimu apsilankė Lietuvos ekologinių mėsinių galvijų augintojų asociacijos administracijos vadovas dr. Arūnas Rutkauskas. Su „Ekoagros“ direktoriumi dr. Gintautu Labanausku asociacijos atstovas aptarė bendradarbiavimo galimybes ir perspektyvas.

„Ekoagros“ inicijuoja susitikimus su asocijuotomis organizacijomis, vienijančiomis žemės ūkio produkcijos augintojus, perdirbėjus ir prekiautojus, taip pat įvairiomis kitomis, kurių atstovavimo sfera siejasi su ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų gamyba, realizacija ar vartojimu.

„Šių susitikimų tikslas – užmegzti glaudesnius bendradarbiavimo ryšius, išgirsti problemas, kartu ieškoti galimų sprendimų būdų, išklausyti pasiūlymus, kaip galėtume tapti naudingesni tiek mūsų klientams – pareiškėjams, tiek galutiniams produkcijos vartotojams, ir prisidėti prie ekologinės gamybos sektoriaus augimo skatinimo“, – sako „Ekoagros“ direktorius.

Lietuvos ekologinių mėsinių galvijų augintojų asociacija vienija ekologinių ūkių savininkus, užsiimančius mėsine galvijininkyste. Asociacijos tikslas – skatinti mėsinės galvijininkystės plėtrą Lietuvoje siekiant kryptingai išnaudoti turimus genetinius resursus ir ieškant naujų. Mėsinė galvijininkystė – viena iš verslo šakų mažiau palankiose ūkininkauti žemėse.

Susitikime kalbėta apie ekologinės mėsinės galvijininkystės sektoriaus perspektyvas, sertifikavimo proceso tobulinimą, asociacijos narių rūpesčius. Atstovas dalijosi artimiausiais asociacijos veiklos planais, pasidžiaugė vis stiprėjančiu asociacijos narių noru kooperuotis ir apskritai pastebimu ekologinio sąmoningumo didėjimu tiek žemdirbiškoje, tiek plačiojoje visuomenėje.

„Ekoagros“ informacija