ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Susitikimas su Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos vadovu

Birželio 4 d. VšĮ „Ekoagros“ direktorius dr. Gintautas Labanauskas ir įstaigos darbuotojų grupė susitiko su Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generaliniu direktoriumi Jonu Sviderskiu.

„Norėtume išgirsti asociacijos mintis ir pasiūlymus, kuriuos mūsų vykdomos sertifikavimo ir kontrolės veiklos aspektus ateityje būtų galima patobulinti, kad ir įstaiga dirbtų sėkmingai, ir būtų maksimaliai tenkinami  mūsų pareiškėjų poreikiai“, – sakė susitikimo metu „Ekoagros“ direktorius.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija įsteigta 1992 m. Šiuo metu ji vienija 160 žemės ūkio, uždarųjų akcinių, kooperatinių bendrovių, perspektyvių žemės ūkio įmonių, tarp jų – ir užsiimančias ekologine gamyba. Asociacijos veikloje dalyvauja ir ūkininkai. Asociacijos veiklos svarbiausias tikslas – siekti, kad žemdirbiams būtų sudaryta normali ekonominė, teisinė, finansinė ir socialinė aplinka, o žemės ūkio įmonėms – palankios rinkos ekonominės sąlygos.  

Susitikimo su Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos vadovu metu kalbėta apie perdirbimo skatinimą, produkcijos realizavimo galimybes. Diskutuota apie mėginių ėmimo patikrų metu tvarką ir galimą jos tobulinimą, taip pat apie galimybę ateityje inicijuoti tam tikrų priemonių už melagingą informaciją dėl tariamų ekologinės gamybos pažeidimų nustatymą.

„Ekoagros“ inicijuoja susitikimus su asocijuotomis organizacijomis, vienijančiomis žemės ūkio produkcijos augintojus, perdirbėjus ir prekiautojus, taip pat įvairiomis kitomis, kurių atstovavimo sfera siejasi su ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų gamyba, realizacija ar vartojimu. Šių susitikimų tikslas – užmegzti glaudesnius bendradarbiavimo ryšius, išgirsti problemas, kartu ieškoti galimų sprendimų būdų, išklausyti pasiūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo, plėsti įstaigos paslaugų spektrą.

„Ekoagros“ informacija