Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Suskubkite, jei ketinate šiemet sertifikuotis pagal šveicarų privatųjį standartą „Bio Suisse“: pateikite prašymą „Ekoagros“

„Ekoagros“ nuo 2014 m. vykdo ekologinių ūkių patikrinimus pagal šveicarų „Bio Suisse“ standarto reikalavimus.

„Bio Suisse“ yra privati ne pelno Šveicarijos ekologinio ūkininkavimo organizacijų asociacija, įkurta 1981 m. Šiai skėtinei organizacijai priklauso ne tik ekologiškai ūkininkaujančių ūkininkų asociacijų nariai, bet ir ekologinės žemdirbystės mokslinių tyrimų institutas FiBL.

Šiuo ženklu gali būti ženklinamos tik ES ekologinį sertifikatą turinčios žemės ūkio produktų gamybos ar perdirbimo įmonės, atitinkančios papildomus, aukštesnius nei ekologinius, „Bio Buisse“ standarto reikalavimus ir norinčios savo produktus parduoti Šveicarijoje su papildoma pridėtine verte.

Pernai „Ekoagros“ pagal šį standartą patikrino 21 įmonę, 4 iš jų – ne Lietuvoje.

Patikra Lietuvoje pagal privataus „Bio Suisse“ standarto reikalavimus vykdoma kartu su kasmetine ekologinės gamybos patikra. Tad jeigu ketinate šiemet sertifikuotis pagal šį standartą, kviečiame kuo skubiau pateikti „Ekoagros“ reikalingus dokumentus.

Jeigu ekologinės gamybos ūkis nori būti patikrintas pagal „Bio Suisse“ standarto reikalavimus, turi būti užpildomas prašymas (forma F-138). Paslaugos įkainis už vieną patikrinimo valandą yra 80,00 Eur (96,80 Eur su PVM).

Daugiau informacijos apie „Bio Suisse“ standartą: http://www.bio-suisse.ch/en/downloads.php

Taip pat daugiau informacijos apie visus papildomus standartus (kitų šalių privačius arba nacionalinius), pagal kuriuos patikras vykdo „Ekoagros“: https://www.ekoagros.lt/patikros-pagal-privaciu-standartu-reikalvimus 

„Ekoagros“ informacija