Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Svarbu ekologinės gamybos veiklos vykdytojams: nuo 2023 metų iš dalies keičiasi sertifikavimo įkainiai

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įvyks svarbus pasikeitimas ekologinės gamybos sertifikavimo ir kontrolės veikloje – įsigalios iš dalies pakeisti ekologinės gamybos sertifikavimo įkainiai, kurie nuo šiol vadinsis oficialios kontrolės įkainiais.

Keitimo priežastis ir pagrindas – naujas ES ekologinės gamybos reglamentas (2022 m. sausio 1 d. pradėtas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007). Taip pat pagal oficialios kontrolės reglamentą ekologinės gamybos kontrolė prilyginta oficialiai kontrolei.

Pagal naują reglamentavimą numatytas ir naujas veiklos vykdytojo veiklos skirstymas: gamyba ir produktų tvarkymas. Produktų tvarkymas skirstomas dar smulkiau - paruošimas, sandėliavimas, platinimas / pateikimas rinkai, importas ir eksportas. Kiekvienas atskiras gamybos vienetas yra kontroliuojamas ir vertinamas atskirai visais gamybos, paruošimo ir platinimo etapais.

Pažymėtina, jog nesikeitė pirminės gamybos – augalininkystės, gyvulininkystės, bitininkystės, žuvininkystės, laukinių augalų rinkimo – sertifikavimo įkainiai už kontroliuojamus objektus (auginamų augalų plotus, gyvūnus, bičių šeimas, tvenkinius, laukinius augalus).

O pagrindiniai įkainių pokyčiai apima produktų tvarkymo sritį. Atnaujinti įkainiai yra pritaikyti prie naujuose teisės aktuose nustatytų konkrečių produktų tvarkymo veiklų (paruošimas, sandėliavimas, platinimas / pateikimas rinkai, importas, eksportas). Taip pat yra šiek tiek pasikeitimų bendruosiuose visiems veiklos vykdytojams taikomuose įkainiuos

Su veiklos vykdytojais sudarytose sutartyse dėl ekologinės gamybos sertifikavimo „Ekoagros“ įsipareigojusi raštu informuoti apie sertifikavimo įkainių pasikeitimą. Visi veiklos vykdytojai bus informuoti raštu asmeniškai apie dalinį įkainių atnaujinimą. Įkainiai taip pat skelbiami mūsų interneto svetainėje www.ekoagros.lt – prie atitinkamos sertifikuojamos srities.

Jei turėsite klausimų, susisiekite su mumis:

VšĮ „Ekoagros“ (Kauno centrinė buveinė)

Tel. (8 37) 20 31 81, el. p. ekoagros@ekoagros.lt

Telšių filialas

Tel. (8 444) 69 165, el. p. telsiai@ekoagros.lt

Utenos filialas

Tel. (8 389) 50 740, el. p. utena@ekoagros.lt