Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Svarbu ekologiškos augalų dauginamosios medžiagos gamintojams!

Nuo šiol leidimai naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą reikalingi visiems veiklos vykdytojams, net ir gaminantiems augalų dauginamąją medžiagą (sėkliniams pasėliams)!

Atsižvelgdama į išleistą naują deleguotą reglamentą, kuris iš dalies keičia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 II priedą, Žemės ūkio ministerija 2022 metams patvirtino sąrašą, kuriame išvardytą augalų rūšių dauginamąją medžiagą, užaugintą neekologiškai, ekologinės gamybos veiklos vykdytojai, gaminantys augalų dauginamąją medžiagą, skirtą naudoti ekologinėje gamyboje, gali naudoti nesikreipdami papildomai dėl individualaus leidimo.

Sąrašą parengė ir patvirtino Žemės ūkio ministerija (2022-05-24).

Taip pat veiklos vykdytojams primename: išsaugokite įsigytos augalų dauginamosios medžiagos sertifikatų kopijas ar originalias etiketes / pakuotes!

Augalų rūšių sąrašas čia: Sąrašas_2022-05-24.pdf

Deleguotas reglamentas čia: R2021/474

Sąrašą taip pat nuolatos rasite www.ekoagros.lt skyrelyje: Ekologinis ūkininkavimas / Leidimai taikyti ekologinės gamybos reikalavimų išimtis.

„Ekoagros“ informacija