Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Svarbu pareiškėjams: dėl ekologinėje gamyboje leistinų trąšų ir dirvos gerinimo priemonių

Ekologinėje gamyboje augalų produktų gamybai taikomos tam tikros taisyklės. Yra naudojama žemės įdirbimo ir kultivavimo praktika, kuri padeda išlaikyti organines medžiagas dirvožemyje arba  padidinti jų kiekį, sustiprinti dirvožemio stabilumą bei dirvožemio biologinę įvairovę ir užkirsti kelią dirvožemio tankinimui bei dirvožemio erozijai.

Dirvožemio derlingumas ir biologinis aktyvumas išlaikomas ir didinamas taikant daugiametę sėjomainą, įskaitant ankštinius augalus ir kitus žaliųjų trąšų augalus, bei tręšiant mėšlu ar organinėmis  medžiagomis, pageidautina abiem atvejais kompostuotais, gautomis ekologinės gamybos būdu, ir naudojant biodinaminius preparatus.

Kai to nebepakanka, gali būti naudojamos trąšos ir dirvos gerinimo priemonės, tačiau tik nurodytos Reglamento Nr. 889/2008 I priede. Ir tik tiek, kiek yra būtina. Be to, laikantis nurodytų naudojimo sąlygų.

Platintojai, pageidaujantys gauti patvirtinimą, kad jų į rinką tiekiama trąša ar dirvos gerinimo priemonė gali būti naudojama ekologinėje gamyboje, turi kreiptis į Valstybinę augalininkystės tarnybą. Tarnyba įvertina šių produktų sudėtį ir priima sprendimą dėl atitikties.

Tokių patvirtintų produktų sąrašas yra skelbiamas Valstybinės augalininkystės tarnybos interneto svetainėje adresu: http://www.vatzum.lt/lt/veiklos-sritys/agrochemija/trasos-ir-dirvozemio-gerinimo-priemones.

Tačiau nors medžiaga yra šiame sąraše, ji turi būti naudojama pagal minėto reglamento priede nurodytas naudojimo sąlygas.

T.y. prie kai kurių medžiagų yra nurodytos jų naudojimo sąlygos. Pvz., prie kalcio chlorido tirpalo nurodyta, kad galima naudoti tik obelų lapams apdoroti, nustačius kalcio trūkumą. Taigi nors Valstybinė augalininkystės tarnyba patvirtino šią medžiagą kaip leistiną ekologinėje gamyboje, o platintojas reklaminėje medžiagoje nurodo, kad ji efektyvi, pvz., javų pasėliuose, ją galima naudoti ekologinėje gamyboje tik obelų lapams ir tik tuo atveju, jeigu įrodoma, kad yra kalcio trūkumas.

Norime dar kartą priminti mūsų pareiškėjams, kad ūkio subjektas yra atsakingas už savo vykdomą veiklą ir reikalavimų laikymąsi. Ir atkreipti dėmesį: tokias medžiagas panaudojus ne pagal nustatytus reikalavimus, jos nėra leidžiamos ekologinėje gamyboje ir ūkio subjektams yra taikomos poveikio priemonės, dėl kurių gali būti patiriama nuostolių.  

VšĮ „Ekoagros“ informacija