Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Svarbu pirminės ekologinės gamybos veiklos vykdytojams: nepamirškite pateikti ataskaitos apie 2022 m. gautą produkciją

Primename, kad iki 2023 m. sausio 15 d. veiklos vykdytojams, vykdantiems pirminę ekologinės gamybos veiklą, privaloma „Ekoagros“ atsiųsti ataskaitą apie 2022 metais užaugintą / gautą produkciją. Atsižvelgiant į tai, kad sausio 15-oji yra sekmadienis, galutinis pateikimo terminas - sausio 16 d., pirmadienis. 

Pateikti reikia Ekologinės gamybos žurnalo atitinkamus priedus pagal vykdomas veiklas: 5 lentelė – vykdantiems augalininkystės ir gyvulininkystės bei bitininkystės veiklas, 6 lentelė – vykdantiems laukinės augalijos rinkimo veiklą ir 11 lentelė – vykdantiems akvakultūros veiklą.

Taip pat primename, kokias būdais galima teikti dokumentus. „Ekoagros“ dokumentus iš klientų gauna keliais būdais. Galima siųsti paprastu paštu, taip pat – patiems pristatyti į įstaigą (tokie dokumentai turi būti pasirašyti veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens). O dažniausiai tai vyksta skaitmeninėje erdvėje. Tokiu atveju, pagal teisinį reglamentavimą, dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, turinčiu juridiniu galią (Smart-ID, mobilus parašas).

Kadangi dar ne visi turi galimybę pasirašinėti dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, „Ekoagros“ yra sudariusi sąlygas savo klientams dokumentus pateikti nepasirašytus, skanuotus ar fotografuotus. O kad toks būdas turėtų juridinę galią – prieš tai reikalingas asmens rašytinis sutikimas. Tuo tikslu yra parengtas Veiklos vykdytojo sutikimas dėl dokumentų ir informacijos apsikeitimo elektroniniu paštu (forma F-135), kurį reikia užpildyti, pasirašyti ir atsiųsti mums.  

Atkreipiame dėmesį tų veiklos vykdytojų, kurie jau yra pateikę šį sutikimą (formą F-135): dokumentus Jūs turite siųsti tik iš tos elektroninio pašto dėžutės, kurią nurodėte mums pateiktame sutikime (formoje F-135).

Teisės aktus ir formas visada galite rasti www.ekoagros.lt skyrelyje „Teisės aktai ir formos“

„Ekoagros“ informacija