Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Svarbu veiklos vykdytojams: dėl apsikeitimo dokumentais bei informacija

„Ekoagros“ klientams dokumentus teikia ir gauna iš jų keliais būdais: galima juos siųsti ir gauti paprastu paštu, taip pat galima pristatyti patiems į įstaigą. Svarbu, kad tokie dokumentai būtų pasirašyti veiklos vykdytojo (arba jo įgalioto asmens).

Tačiau dažniausiai susirašinėjimas ir dokumentų siuntimas vyksta skaitmeninėje erdvėje. Tokiu atveju, pagal teisinį reglamentavimą, dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, turinčiu juridiniu galią (Smart-ID, mobilus parašas).

Kadangi dar ne visi mūsų veiklos vykdytojai turi galimybę pasirašinėti dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, „Ekoagros“ yra sudariusi sąlygas savo klientams dokumentus pateikti nepasirašytus, skanuotus ar fotografuotus. O kad toks būdas turėtų juridinę galią, reikalingas asmens rašytinis sutikimas. Tuo tikslu yra parengta speciali forma VEIKLOS VYKDYTOJO SUTIKIMAS DĖL DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS APSIKEITIMO ELEKTRONINIU PAŠTU (rasite ją mūsų svetainės skyrelyje „Formos“ – numeris F-135). Ją reikia užpildyti, pasirašyti ir atsiųsti mums (kaip tai padaryti, aprašyta pačiame sutikime F-135).

Kviečiame pasinaudoti šia galimybe – tai žymiai paspartina tarpusavio komunikaciją ir padaro ją paprastesnę, patogesnę. 

Atkreipiame dėmesį, kad skenuotus ar fotografuotus dokumentus Jūs turite siųsti tik iš tos elektroninio pašto dėžutės, kurią nurodėte pateiktoje formoje F-135.

El.  paštu veiklos vykdytojams „Ekoagros“ siunčia dokumentus, susijusius su ūkio subjekto sertifikavimu (įskaitant PVM sąskaitas faktūras), kitą reikalingą informaciją, taip pat naujienlaiškius.

„Ekoagros“ informacija