ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Sveikiname Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga!

Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, proga linkime sutelktumo, vieningumo ir bendrumo kuriant žaliuojančią ir žydinčią Lietuvą. Gražios ir prasmingos šventės! Gabijos Žabaliūnaitės piešinys „Žaliuojanti ir žydinti Lietuva“ (tema „Eko link“) –  iš vaikų ir jaunimo konkurso „Po tėviškės dangum“ archyvo.