Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Sveikiname šv. Velykų proga!

Šiltų, šviesių, džiaugsmingų šv. Velykų!

Gražios ir prasmingos Kristaus prisikėlimo ir gamtos nubudimo šventės!

Būkite sveiki ir laimingi!

VšĮ „Ekoagros“ kolektyvo vardu

Direktorė Virginija Lukšienė