Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Tarybos posėdis: veiklos rezultatai, metų iššūkiai ir planai ateičiai

„Ekoagros“ taryba, sudaryta iš narių, atstovaujančių skirtingiems sektoriams – mokslui, valdžios institucijoms, gamintojams ir vartotojams, keliskart per metus renkasi posėdžiauti ir aptarti svarbiausius įstaigos darbus.

Sertifikavimo rezultatai ir sezono naujienos

Paskutiniajame šiemet vykusiame posėdyje vienas aktualiausių klausimų – 2021 metų sertifikavimo rezultatai: ar augo įstaigos pareiškėjų skaičius, ar didėjo Lietuvoje ekologiškai dirbamos žemės plotai.

Pagal deklaravimo duomenis skaičiuota būsiant apie trimis su puse šimto daugiau pareiškėjų. Gruodžio mėnesio, t.y. dar nepaskutiniais duomenimis (galutiniai duomenys bus sausio mėn.), „Ekoagros“ šiemet turi 303 pareiškėjais daugiau nei pernai. Ekologiškai dirbamos žemės plotas Lietuvoje išaugo apie 26 600 ha. Iš viso, įskaičiuojant akvakultūrą, šiemet plotas sieks per 267 tūkst. ha. (žr. daugiau direktorės Virginijos Lukšienės pranešimą „2021 metų sertifikavimo sezono preliminarių rezultatų pristatymas“). Neabejotinai augimą paskatinto šįmet atnaujintas paramos teikimas naujai įsitraukiantiems į ekologinę gamybą.

Viena pagrindinių šio sertifikavimo sezono naujienų – kad ūkiai tikrinti naudojantis planšetėmis ir elektroniniais žemėlapiais. „Žemėlapių programa buvo sukurta mūsų iniciatyva ir lėšomis. Ir tai labai pasiteisino. Sutaupyta laiko, prieš patikras nebereikėjo kaip anksčiau spausdinti popierinių žemėlapių. Pagerėjo kontrolės efektyvumas. Patikra tapo greitesnė. Žemėlapiuose atvaizduojami tikrinamo pareiškėjo ir kaimyninių laukai, ribos, pasėliai, galima peržiūrėti istorines praėjusių metų ribas, augalus, lengviau nustatyti pažeidimus“, – sakė „Ekoagros“ direktorė.

Lietuvos ekologinės gamybos sistemos auditas

Kita šių metų naujiena – ES maisto ir veterinarijos tarnybos atliktas Lietuvos visos ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo kontrolės sistemos auditas.

„Tai buvo vienas rimčiausių šių metų iššūkių. Tikrinta visa ekologinės gamybos sistema – kaip ji veikia nacionaliniu mastu. Prieš tai paskutinįkart toks rimtas auditas darytas tik 2015 m. Taigi šiemet tai buvo antras kartas mums kaip šaliai“, – pasakojo „Ekoagros“ kokybės vadovas Tomas Demikis.

Pagrindinė audito išvada yra teigiama – sistema Lietuvoje veikia tinkamai. Pateiktos aštuonios rekomendacijos sistemos tobulinimui. Rekomendacijos yra pradėtos įgyvendinti arba ieškoma efektyviausių būdų, kaip tai padaryti (žr. daugiau – audito ataskaitą).

Kiti metų iššūkiai

„Ekoagros“ direktorė pristatė šiemet įstaigoje įgyvendintus struktūrinius pokyčius, kurie buvo būtini dėl besikeičiančių realijų ir situacijos. Buvo sukurtos naujos pareigybės – sertifikavimo schemos pareigūno, prižiūrinčio sertifikavimo darbus, taip pat apskaitininko, kuris dirba su nauja šalies mastu diegiama apskaitos sistema – Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos finansų apskaitos bendruoju posistemiu (FVAIS). Apžvelgė įstaigai tekusius administracinius iššūkius – naujai pavestą įsidiegti vidaus kontrolės sistemą ir kitus.

Tarybai pristatyta ir įstaigoje įdiegta antikorupcinė vadybos sistema, atitinkanti standarto LST ISO 37001:2017 reikalavimus. Pasak „Ekoagros“ teisininkė Aistės Tomkienės, ši sistema platesnė nei numato Korupcijos prevencijos įstatymas, įsigaliosiantis nuo kitų metų sausio 1 d. „Įstatymo įsigaliojimui rimtai rengiasi visos šalies institucijos. Mes jau esame tam pasiruošę iš anksto, – sakė posėdžio metu A. Tomkienė. – Turime gyvą procesą, į jį įsitraukę daug žmonių. Tai ne tik didžiulis reglamentuojančių dokumentų paketas, tai ir rizikų nustatymai, ir darbuotojų mokymai, ir kitos efektyvios bei pasiteisinančios priemonės.“  

Posėdžio metu tarybos nariai „Ekoagros“ administracijai pateikė siūlymų, kaip būtų galima tobulinti ir efektyvinti įstaigos veiklą. Išsakyti pasiūlymai bus pasitelkti kaip gairės ateičiai ir padės planuoti kitų metų darbus bei organizuoti procesus. Ypač įgyvendinant sudėtingiausią laukiantį kitų metų iššūkį – perėjimą prie naujojo ES ekologinės gamybos reglamento. Taip pat sutarta, kad sutelktų visų suinteresuotųjų šalių – įstaigos, jos pareiškėjų ir politikų – pajėgų reikės ir siekiant kiek įmanoma skaitmenizuoti visus sertifikavimo procesus, kad jie taptų kuo efektyvesni ir patogesni visoms pusėms.  

„Ekoagros“ informacija

2021_metų_sertifikavimo_sezono_preliminarių_rezultatų_pristatymas.pdf

ES maisto ir veterinarijos tarnybos audito ataskaita: https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/act_getPDF.cfm?PDF_ID=15460