| LT EN RU

Tarybos posėdyje – metų rezultatai ir ateities planai

Gruodžio 6 d. įvyko VšĮ „Ekoagros“ tarybos posėdis. Taryba yra patariamasis kolegialus valdymo organas ir kviečiama ne rečiau kaip kartą per pusę metų. Ji sudaroma iš narių, atstovaujančių skirtingiems sektoriams: mokslui, valdžios institucijoms, gamintojams ir vartotojams.

Kaip paskatinti augimą

Posėdyje apžvelgti preliminarūs šių metų sertifikavimo sezono rezultatai, pristatyti įstaigos struktūriniai pokyčiai, nešališkumo užtikrinimo vykdymo mechanizmas, pateikta informacija apie Žemės ūkio ministerijos pavedimu vykdytą griežtesnę grikių kontrolę, svarstyti kiti klausimai.

VšĮ „Ekoagros“ direktorius prof. dr. Gintautas Labanauskas akcentavo, jog pagrindiniai jo uždaviniai vadovaujant šiai įstaigai yra užtikrinti, kad vartotoją pasiektų tik ekologiška produkcija, ir siekti, jog šalyje augtų ekologiškų produktų paklausa ir pasiūla, taigi tiek vartojimas, tiek gamyba. Kaip ketinama įgyvendinti šiuos uždavinius? „Visų pirma turi būti realiai, apčiuopiamai supaprastintos taisyklės produkcijos gamintojams. Antra, turi mažėti jų išlaidos“, – sakė G. Labanauskas.  

Pirmas žingsnis stengiantis sumažinti gamintojų sertifikavimosi išlaidas – tai įstaigos siekis sumažinti sertifikavimo įkainius. Tarybos nariams artimiausiu metu bus pateikti įstaigos atlikti skaičiavimai dėl galimybių tai padaryti.

Preliminarūs sertifikavimo skaičiai: ūkių mažiau, ploto daugiau, auga perdirbimas

Galutiniai šių metų sertifikavimo duomenys bus tik po gruodžio 31-osios, tačiau preliminarūs skaičiai ir tendencijos aiškios jau dabar. Įstaigos kokybės vadovas Tomas Demikis pristatė pirminės ir antrinės ekologinės gamybos ir nacionalinės kokybės produktų sertifikavimo duomenis, taip pat pateikė informaciją apie veiklos ne Europos Sąjungos šalyse, patikrų pagal kitų šalių privačius bei nacionalinius standartus rezultatus.

Pasak kokybės vadovo, jau galima daryti prielaidas, kad Lietuvoje sertifikuotų pirminės ekologinės gamybos ūkio subjektų bus mažiau, tačiau bendras sertifikuojamos žemės plotas nemažės ir net šiek tiek didės. Nacionalinės kokybės produktų sertifikavimo duomenys beveik nekinta, šiemet yra vos keletu ūkių mažiau. Kaip ir pastaruosius kelerius metus, išlieka ekologiškų produktų tvarkybos, t. y. perdirbimo, prekybos, importo, sertifikavimo augimo tendencija. Čia numatomas ne mažesnis nei 20 proc. augimas.

Ateityje laukiantys iššūkiai

Reda Butkevičiūtė, 3-iojo sertifikavimo skyriaus vadovė, informaciją apie tvarkybos sertifikavimą papildė, kad tarp dabar užregistruotų 286 ūkio subjektų perdirbėjų yra 90, kiti užsiima prekyba, importu, sandėliavimu, konservavimu. Bet reikia atsižvelgti, kad tokių produktų kaip miltai ar šaldytos daržovės gamyba taip pat nelaikoma perdirbimo veikla.

Kitos tendencijos: padidėjęs importuotojų skaičius, nauja sritis, kurioje laukia dar daug veiklos, – nuotolinės prekybos sertifikavimas. Lėtai auga perdirbančių produkciją savo ūkiuose skaičius. Ir, deja, visiškai nėra jokio poslinkio visuomeniniame maitinime.

Apibendrindama sertifikavimo rezultatus tarybos pirmininkė dr. Edita Karbauskienė pabrėžė, kad faktas, jog auga perdirbimo sertifikavimas, yra džiuginantis. Tačiau kartu ragino nepamiršti, jog jau laikas visiems kartu pradėti ieškoti sprendimų dėl 2020-ųjų metų. Tai bus paskutiniai finansinės paramos užsiimantiems ekologine gamyba metai. Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos skaičiavimu, ūkių, nebegausiančių paramos, bus apie pusantro tūkstančio. Iškyla rizika, kad jie gali nebetęsti veiklos, mat parama jiems kompensuoja didesnes išlaidas, patiriamas pasirinkus šį sudėtingesnį ir brangesnį gamybos būdą. Vien didesnės realizavimo kainos nepakanka. VšĮ „Ekoagros“, kaip vienos iš ekologinės gamybos kontrolės sistemos įstaigų, taip pat laukia nemenki iššūkiai ateityje sprendžiant šį klausimą.

Atlikta papildoma grikių kontrolė

Jau antrus metus VšĮ „Ekoagros“ Žemės ūkio ministerijos pavedimu atlieka papildomą sustiprintą grikių kontrolę. Ministerija tai inicijuoja siekdama apsaugoti vartotojus nuo neigiamo augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos glifosato, poveikio. Glifosatas yra dažniausiai nustatomas pesticidas. Kontrolę pavesta vykdyti kartu su Valstybine augalininkystės tarnyba ir Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

VšĮ „Ekoagros“ sertifikavimo sistemoje yra apie 600 pareiškėjų, kurie augina, perdirba ar prekiauja grikių produkcija. Nuspręsta patikrinti rizikingiausius – buvo atrinkta 41 pirminės ir 11 antrinės produkcijos gamintojų. Patikrų metų apžiūrėti laukai, sandėliavimo patalpos, paimti tyrimams mėginiai, daugiausia – produkcijos. Patikrų rezultatai yra pateikti Žemės ūkio ministerijai.

Tarybos sudėtis

Šiuo metu yra žemės ūkio ministro įsakymu yra patvirtinta tokia VšĮ „Ekoagros“ tarybos sudėtis: dr. Edita Karbauskienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų vyriausioji specialistė augalininkystei – tarybos pirmininkė; dr. Gitana Alenčikienė, Kauno technologijos universiteto Maisto instituto Juslinės analizės mokslo laboratorijos vyresn. mokslo darbuotoja; prof. dr. Bronius Bakutis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto Maisto saugos ir kokybės katedros profesorius; Saulius Daniulis, ūkininkas, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas; Karolis Tvaskus, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas; Saulius Jasius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vyresnysis patarėjas; Mantas Stankevičius, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno apskrities skyriaus vedėjas; Vilius Žiogas, ūkininkas, Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos narys.

VšĮ „Ekoagros“ informacija