Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Tauragės rajono savivaldybės patvirtintoje Ūkininkų rėmimo programoje numatyta ir parama ekologiniams ūkiams

Tauragės rajono savivaldybės taryba rugsėjo 26 d. patvirtino Tauragės rajono savivaldybės ūkininkų rėmimo programos nuostatus.

Be kitų paramos priemonių, šioje programoje numatoma kompensuoti naujų ekologinių ūkių pirmųjų metų sertifikavimo paslaugos mokestį – iki 1000 Eur vienam ekologiniam ūkiui.

Pagal programą lėšos skiriamos fiziniam arba juridiniam asmeniui, įregistravusiam ūkininko ūkį ar žemės ūkio valdą Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje

Programos tikslai – finansiškai remti paramos gavėjus, jų plėtrą, sudaryti sąlygas tobulėjimui, padėti nelaimingų atsitikimų atvejais, skatinti Paramos gavėjus plėsti ir modernizuoti žemės ūkį, taikyti inovacijas, didinti žemės ūkio konkurencingumą, sudaryti tinkamas sąlygas infrastruktūros plėtrai, gerinti aplinkos apsaugą, skatinti kooperaciją, ekologinį ūkininkavimą, trumpųjų maisto tiekimo grandinių vystymą.

Nuoroda į dokumentą:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7db730305c5f11ee81b8b446907f594f?fbclid=IwAR07FKkiv1-m6o-wtzPWsi_WkX0jJ6rwFhQd8ED3hc1SoNiL2tW5cZ1psa4