| LT EN RU

Teisės aktų pakeitimai, aktualūs ekologiškos ir nacionalinės kokybės produkcijos gamintojams, nukentėjusiems nuo sausros

Žemės ūkio ministro įsakymais patvirtinti Ekologinio žemės ūkio taisyklių ir Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų pakeitimai, kuriais nustatyta, kaip elgtis sertifikavimo įstaigai ir ūkininkams tais atvejais, kai meteorologiniai ar hidrologiniai reiškiniai paveikia pasėlių būklę ar derliaus kokybę. Kartu pakeisti teisės aktai, reglamentuojantys paramos teikimą pagal atitinkamas Kaimo plėtros programos priemones.

Pasikeitimai Ekologinio žemės ūkio taisyklėse

Nuo šiol jei sertifikavimo įstaigos kontroliuojamame lauke derliaus kokybė ar pasėlių būklė bus paveikta meteorologinių ar hidrologinių reiškinių, o teritorijoje bus paskelbta valstybės ar savivaldybės lygio ekstremali situacija, ūkininkui nebereikės sertifikavimo įstaigai pateikti savivaldybės išduotos pažymos. Nesant paskelbtos ekstremalios situacijos – pažymos reikės.

Derlius tokiais atvejais (esant ekstremaliai situacijai arba pateikus pažymą) bus įvardijamas kaip „ypatingai mažas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“ arba „derliaus nėra dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“, arba „nenuimtas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“. Pasėlis bus įvardijamas kaip „neatitinka augalų tankio reikalavimų dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“.

Šie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimai (441 ir 471 punktai) patvirtinti žemės ūkio ministro rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 3D-558 (galiojanti suvestinė redakcija – nuo 2018-08-22).  

Nacionalinės kokybės produktų specifikacijų pakeitimai

Analogiški kaip ekologinio žemės ūkio pakeitimai padaryti ir pagrindiniame nacionalinės kokybės produktų gamybą reglamentuojančiame teisės akte – Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijose.

Pakeitimai patvirtinti žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 3D-552: pakeistas grūdų, taip pat jų perdirbtų produktų ir duonos, pyrago bei miltinės konditerijos kepinių specifikacijos 3.8 papunktis (derliaus nuėmimas) ir šviežių vaisių, uogų ir daržovių, taip pat jų perdirbtų produktų specifikacijos 4.1.8 papunktis (derliaus nuėmimas, nokinimas ir sandėliavimas).

Jei bus paskelbta valstybės ar savivaldybės lygio ekstremali situacija, sertifikavimo įstaigai pateikti tai liudijančių dokumentų nereikės. Nesant ekstremalios situacijos – pažymos reikės. Esant ekstremaliai situacijai arba pateikus pažymą – bus žymima, kad derlius yra ypatingai mažas arba yra nenuimtas dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių.

Paramą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimai

Pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės (pakeitimai patvirtinti žemės ūkio ministro 2018-08-14 įsakymu Nr. 3D-553).

Jei vertinamoje teritorijoje paskelbta valstybės ar savivaldybės lygio ekstremali situacija arba ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai pateikė pažymą dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių paveiktų laukų, derlius įvardijamas kaip „ypatingai mažas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“ arba „derliaus nėra dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“, arba „nenuimtas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“. Tokiais atvejais pareiškėjai Nacionalinės mokėjimo agentūros neinformuoja ir jiems paramos neskyrimo sankcija netaikoma.

KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ taisyklių pakeitimai liečia ūkininkus, dalyvaujančius įgyvendinant veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ (ministro 2018-08-14 įsakymas Nr. 3D-554).

Jei paskelbta ekstremali situacija arba ūkio subjektas pateikė pažymą dėl gamtinių reiškinių paveiktų laukų, laukas įvardijamas kaip „ypatingai mažas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“ arba „nenuimtas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“. Pareiškėjai Nacionalinės mokėjimo agentūros neinformuoja ir jiems sankcija netaikoma.

VšĮ „Ekoagros“ informacija

Suvestines galiojančių teisės aktų redakcijas rasite Teisės aktų registre www.e-tar.lt.