Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Užsiimantiems ekologine augalininkyste: jei ketinate naudoti neekologišką sėklą, laikas pasidomėti, ar jai reikalingas atskiras leidimas

„Ekoagros“ primena: ūkyje naudojant neekologinę augalų dauginamąją medžiagą yra reikalingas leidimas jos naudojimui. Nebent tai dauginamoji medžiaga tam tikrų augalų rūšių, kurios yra išvardytos Žemės ūkio ministerijos pateiktame bendrame sąraše ir kurioms nereikia atskiro leidimo. Šį sąrašą Žemės ūkio ministerija kasmet tvirtina remdamasi atitinkamais teisės aktais ir iš Žemės ūkio duomenų centro bei „Ekoagros“ gauta informacija.

Sąrašą augalų, kuriems 2024 m. nereikia atskiro leidimo, visada rasite www.ekoagros.lt / Ekologinis ūkininkavimas skyrelyje „Leidimai taikyti ekologinės gamybos reikalavimų išimtis“. Arba žiūrėkite čia: Augalų rūšių, kurių neekologinės gamybos būdu užaugintą dauginamąją medžiagą ekologinės gamybos veiklos vykdytojai gali naudoti be atskiro leidimo, sąrašas.

Jei jūsų ketinamos naudoti dauginamosios medžiagos augalo rūšies šiame sąraše nėra – vadinasi, reikalingas „Ekoagros“ išduotas individualus leidimas ir jį reikės gauti prieš dauginamosios medžiagos naudojimą, t. y. prieš sėją.

Prieš teikdami prašymus gauti leidimą neekologiškos augalų dauginamosios medžiagos naudojimui veiklos vykdytojai turėtų pasitikrinti, gal rinkoje yra tokios rūšies ir veislės ekologiškos augalų dauginamosios medžiagos. Informaciją apie į rinką pateiktą ekologišką augalų dauginamąją medžiagą galima rasti čia: https://www.vic.lt/paslaugos/e-paslaugos/lietuvos-ekologisku-seklu-duomenu-baze/. Neradus ieškomos rūšies, veislės ar reikiamo kieko ekologiškos augalų dauginamosios medžiagos, veiklos vykdytojai turi gauti leidimą neekologiškos augalų dauginamosios medžiagos naudojimui.

Veiklos vykdytojai, pageidaujantys gauti leidimą neekologiškos augalų dauginamosios medžiagos naudojimui, kontrolės institucijai „Ekoagros“ pateikia užpildytą prašymą (forma F-088) leisti naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą ekologinės gamybos ūkyje. Prašymai gali būti teikiami nuo einamųjų metų vasario 20 d. iki sėjos pabaigos. Kontrolės institucija per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia leidimą arba motyvuotą atsakymą jo neišduoti.

SVARBU: šiuo metu Žemės ūkio ministerija rengia pakeitimus Ekologinės gamybos taisyklėse (vadovaujantis ES ekologinės gamybos reglamentu) ir kuria skaitmeninę duomenų bazę, per kurią bus išduodami šie leidimai. Informacija apie tai bus paskelbta vėliau. Sekite mūsų informacijos kanalus!

Žemės ūkio ministerijos ir „Ekoagros“ informacija