Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Vaikų ugdymo įstaigos kviečiamos pasinaudoti galimybe maitinti vaikučius pagal kokybės sistemas pagamintais produktais

Nuo gegužės 23 d. iki liepos 1 d. priimamos paraiškos pagalbai gauti 2022 metams (paramos laikotarpis nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisykles.  

Parama teikiama vaikų ugdymo įstaigoms, dirbančioms pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, taip pat daugiafunkciniams centrams ir pagal pradinio ugdymo programas dirbančioms vaikų ugdymo įstaigoms, tačiau tik tiems centrams ir įstaigoms, kurie dirba taip pat ir pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas.

Šių vaikų maitinimui skirtą maistą privalu gaminti tik tam tikslui skirtose patalpose ir reikia turėti galiojantį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (t. y. nepirkti maitinimo paslaugos).

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos, kurios siekia gauti paramą pagal taisykles, įsipareigoja vaikams maitinti pagal kokybės sistemas pagamintų produktų įsigyti ne mažiau kaip 60 proc. (maksimalus paramos dydis vienam vaikui per mėnesį yra 20 eurų) arba ne mažiau kaip 50 proc. (maksimalus paramos dydis vienam vaikui per mėnesį yra 17 eurų) pagal kokybės sistemas pagamintų produktų viso vaikų maitinimui skirto maisto kiekio. Taip kompensuojamas kainų skirtumas tarp pagal kokybės sistemas pagamintų produktų ir įprastinės gamybos maisto produktų.

Vaikai turėtų gauti visų šių grupių pagal kokybės sistemas pagamintus produktus: mėsos ir jos produktų, pieno ir jo produktų (išskyrus remiamus pagal programą), kiaušinių, grūdų produktų, duonos bei pyrago gaminių, aliejaus ir riebalų, vaisių ir jų produktų (išskyrus remiamus pagal programą), daržovių ir jų produktų (išskyrus remiamus pagal programą), uogų ir jų produktų, kitų (medaus ir kt.) maisto produktų. Kiekvienoje iš šių grupių, išskyrus kitų maisto produktų grupę, per visą paramos laikotarpį pagal kokybės sistemas pagaminti produktai turi sudaryti ne mažiau kaip 15 proc. Prioritetas skiriamas ekologiškiems produktams.

Paramos paraiškos forma skelbiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje www.nma.lt.

Daugiau informacijos apie paramą: https://www.nma.lt/index.php/parama/nacionalinemis-lesomis-finansuojamos-priemones/priemoniu-sarasas/ekologisku-ir-pagal-nacionaline-zemes-ukio-ir-maisto-kokybes-sistema-pagamintu-maisto-produktu-vartojimo-skatinimo-ikimokyklinio-ugdymo-istaigose-parama-2022-m/42514?tab=1

Papildomą informaciją teikia TOMA BULKIENĖ, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros, Žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento Nacionalinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 5 252 6736; el. p. toma.bulkiene@nma.lt.

Arba LORETA MAČYTĖ, Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 5 239 1282, el. p. loreta.macyte@zum.lt.

Taisyklės:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d4d1c6626d1111e99684a7f33a9827ac/asr

Žemės ūkio ministerijos informacija