Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Vieno didelio etapo finišas: kasmetinis pagrindinių patikrų sezonas baigtas

Panaikintas patikrų laikotarpis, arba vadinamasis patikrų sezonas

Pagal teisės aktus, reglamentuojančius tiek ekologinę, tiek nacionalinės maisto kokybės produktų gamybą, visi „Ekoagros“ sertifikuojami ūkiai ir įmonės privalomai patikrinami gamybos vietoje bent kartą per metus, o rizikingesni – ir daugiau nei kartą. 

Jau antri metai, kaip įvykęs žymus pokytis – kasmetinius ekologinių ūkių tikrinimus „Ekoagros“ vykdo ištisus metus, t. y. nebėra, kaip buvo anksčiau, iki tam tikros datos nustatyto ūkių, užsiimančių gamyba, patikrų sezono.

Patikrinimų laikas buvo išplėstas atsižvelgiant į Europos Komisijos sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato rekomendaciją po 2021 m. atlikto audito. Po audito išvadų Žemės ūkio ministerija pakeitė Ekologinės gamybos taisykles ir panaikino kasmetinių patikrų atlikimo laikotarpį.

Pagrindinės patikros baigtos

„Ekoagros“ tikrintojai lapkričio 17 d. užbaigė visus kasmetinius tikrinimus ūkių, sertifikuojančių ekologinę augalininkystės, gyvulininkystės gamybą, bitininkystę, žuvininkystę, laukinių augalų rinkimą, taip pat sertifikuojančių nacionalinės maisto kokybės produktus.  

Šiuo metu dar baigiamos vykdyti papildomos nepraneštos patikros tų ūkių, kurie pagal rizikos vertinimą pateko į rizikos grupę, taip pat imami mėginiai pagal planą.

Tebevykdomos ir patikros užsiimančių ekologiškų produktų tvarkymu. Tai atskira veikla, į kurią įeina produktų paruošimas, sandėliavimas, platinimas ir pateikimas rinkai, importas,  eksportas. Šiai sričiai niekada netaikytas patikrų sezonas – patikros visada truko ir trunka ištisus metus.

Po patikrų – duomenų analizė ir sertifikatų išdavimas

Patikra sertifikavimo procesas nesibaigia. Po to vyksta vertinimas dokumentų, duomenų ir informacijos, kurią patikrų metu surinko tikrintojai. Šį darbą atlieka kiti „Ekoagros“ darbuotojai – ekspertai. Jiems atlikus vertinimą – jei ūkio veikla pripažįstama kaip atitinkanti reikalavimus, ūkiui ar įmonei išduodamas sertifikatas.

Šiuo metu sertifikavimo dokumentai išduoti jau arti 90 procentų ekologinį ūkininkavimą vykdančių veiklos vykdytojų. Kitiems planuojama išduoti artimiausiu metu. Priežastys įvairios, dėl ko yra dar negavusių sertifikatus: pvz., dalies veiklos vykdytojų dar atliekami korekciniai veiksmai (sertifikavimo proceso atidėjimas), kai kurių yra nesumokėtos praėjusio sertifikavimo laikotarpio skolos, o kai kuriems atliktos kasmetinės patikros paskutinių dviejų savaičių bėgyje ir dar vykdomas vertinimas.

Automatinis duomenų pateikimas NMA 

„Ekoagros“ ekologinės gamybos ūkių sertifikavimo procesą vykdo ir jo duomenis administruoja naudodamasi Žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo informacine sistema (ŽŪMPSIS). ŽŪMPSIS sertifikavimo metu suformuojami nutarimų išrašai – integracijos su Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) sistemomis dėka – yra realiu laiku pasiekiami NMA.

„Ekoagros“ nutarimų išrašus  NMA tiesioginės integracijos būdu per ŽŪMPSIS teikia antrus metus, šiuo būdu nutarimų išrašai buvo teikiami ir per anksčiau naudotą informacinę sistemą ir toks informacijos perdavimo būdas naudojamas daugiau kaip 10 metų.

Tikslūs sertifikavimo duomenys bus paskelbti pasibaigus visiems sertifikavimo proceso etapams

Tiksli informacija, kiek 2023 metais išduota sertifikatų, bus, kaip įprasta, paskelbta kitų metų pradžioje – susumavus visus duomenis, atlikus visus vertinimus ir galutinai išdavus visus sertifikatus.

„Kaip ir kasmet, labai džiugina šio kontrolės etapo pabaiga. Įstaigos tikrintojų darbas yra reikšmingas sertifikavimo procese, be to, ir sudėtingas – jie fiksuoja duomenis ūkiuose, surenka dokumentus ir informaciją, o auditoriaus savybės leidžia pastebėti detales ir formuluoti procesui aktualius klausimus. Pabaigus kasmetines patikras prasideda pasiruošimas kitų metų patikroms. Sertifikavimo skyriuose analizuojami procesai, inicijuojami vidaus teisės aktų pakeitimai, nagrinėjamos klaidos ir dalinamasi gerosiomis praktikomis bei patirtimis. Baigdama, dar kartą noriu pasidžiaugti šiuo svarbiu metiniu finišu, šiek tiek atsikvėpti ir nukreipti jėgas sėkmingai ruoštis kitų metų startui“, – sako „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė.

„Ekoagros“ informacija

Įstaigos darbuotojų patikrose darytos nuotraukos