Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

VMVT informacija dėl pluoštinių kanapių maisto produktų

Leidžiamas THC kiekis maisto produktuose

2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusi Pluoštinių kanapių įstatymo naujoji redakcija leidžia visą pluoštinės kanapės augalą panaudoti maistui. Šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte yra nurodyta, kad pluoštinių kanapių gaminiuose tetrahidrokanabinilio (THC) kiekis neturi viršyti leidžiamos 0,2 procento.

Į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir žemės ūkio ministro patvirtintą sąrašą įrašytų konkrečių galutiniam vartojimui skirtų pluoštinių kanapių gaminiuose ar jų kategorijose gali būti nustatyti mažesni didžiausi leidžiami THC kiekiai.

Kiekviena Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pagaminta ir Lietuvos Respublikos rinkai tiekiama pluoštinių kanapių gaminių partija turi turėti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto arba Europos Sąjungos valstybių narių akredituotos laboratorijos išduotą laboratorinių tyrimų protokolą su tyrimų rezultatų vertinimo išvada; laboratorinių tyrimų protokolu patvirtinama, kad pluoštinių kanapių gaminiuose THC kiekis neviršija didžiausio leidžiamo THC kiekio. Laboratorinių tyrimų protokolo su tyrimų rezultatų vertinimo išvada dėl gaminių, pagamintų iš pluoštinių kanapių sėklų, nereikalaujama.

VMVT įgaliota atlikti pluoštinių kanapių maisto gaminių ir pašarų gamybos ir tiekimo rinkai bei tetrahidrokanabinolio (THC) kiekio juose ir šių gaminių gamybos metu susidarančiuose tarpiniuose produktuose priežiūros funkcijas.

Kanabidiolis (CBD)

Pluoštinėje kanapėje (Cannabis sativa L.) yra įvairių kanabinoidų, pvz.:  delta-9-tetrahidrokanabinolis (Δ9-THC), jo prekursorius kanapėje delta-9-tetrahidrokanabinolio rūgštis A (Δ9-THCA-A), delta-9-tetrahidrokanabinolio rūgštis B (Δ9-THCA-B), delta-8-tetrahidrokanabinolis (Δ8-THC), kanabidiolis (CBD), jo prekursorius kanapėje kanabidiolio rūgštis (CBDA), kanabigerolis (CBG), kanabinolis (CBN), kanabichromenas (CBC), delta-9-tetrahidrokanabivarinas (Δ9-THCV).

Kanabidiolis (CBD) yra vienas iš natūraliai kanapės augale esančių kanabinoidų. Tais atvejais, kai jis išgaunamas iš pluoštinės kanapės ekstrahavimo būdu, laikytinas nauju maistu, kuriam reikalinga autorizacija.

Pluoštinių kanapių įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad pluoštinių kanapių gaminiai, kuriems taikomas 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, turi atitikti visus šiame reglamente numatytus reikalavimus.

Maisto produktai (įskaitant maisto papildus), kurių sudėtyje yra pluoštinių kanapių ekstraktų ar iš jų gautų sudedamųjų dalių (pvz., kanabidiolio (CBD), šiuo metu negali būti tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, kadangi kanabidiolis (CBD) ir kanapių (Cannabis sativa L.) ekstraktai ir iš jų gauti produktai, kurių sudėtyje yra kanabinoidų, yra įtraukti į Naujo maisto katalogą, kuriame nurodyta, kad nėra duomenų apie minėtų produktų vartojimą maistui iki 1997 m. gegužės 15 d.

Taigi, prieš tiekiant maisto produktus, kurių sudėtyje yra kanabidiolio (CBD), Europos Sąjungos rinkai, jie turi būti autorizuoti kaip naujas maistas pagal Reglamentą (ES) Nr. 2015/2283 ir įtraukti į Europos Sąjungos naujo maisto sąrašą, patvirtintą Reglamentu (ES) 2017/2470.

Tarpiniai produktai

Jeigu pluoštinių kanapių gaminių gamybos proceso metu susidaro pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose THC kiekis viršija leidžiamą 0,2 procento ribą, tokią gamybą vykdyti turi teisę tik Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys ir užsienio valstybių juridinių asmenų ir kitų organizacijų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, gavę leidimą vykdyti pluoštinių kanapių gaminių gamybos, kurios metu susidaro pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose THC kiekis viršija leidžiamą 0,2 procento ribą, veiklą. Šiuos leidimus išduoda Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. 

Leidimo išdavimo sąlygos ir reikalavimai juridiniams asmenims, norintiems įsigyti leidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatyme ir Pluoštinių kanapių gaminių gamybos veiklos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 230 „Dėl Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo įgyvendinimo ir Pluoštinių kanapių gaminių gamybos veiklos taisyklių patvirtinimo“.

Dėl leidimų įsigijimo juridiniai asmenys turėtų kreiptis į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą.

Parengta pagal VMVT informaciją