ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

VšĮ „Ekoagros“ tarybos posėdis

Gruodžio 17 d. 10 val. vyks VšĮ „Ekoagros“ tarybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkėje – 2019 m. sertifikavimo sezono preliminarių rezultatų pristatymas, planuojamos naujos paslaugos pareiškėjams (viešojo maitinimo privatus standartas), darbai laukiant naujojo ES ekologinės gamybos reglamento ir kiti klausimai.

Posėdis uždaras.