ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Žemės ūkio ministerija: išspręstas klausimas dėl ekologinės gamybos rėmimo šiais metais

Europos Komisijai pritarus išspręstas klausimas dėl ekologinės gamybos rėmimo 2020 metais – ekologiškai ūkininkaujantieji papildomai sulauks 38 mln. Eur.

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ buvo renkamos nuo 2015 m. iki 2016 m. Remiamas plotas sudarė beveik 160 tūkst. ha. Nuo 2017 m. dėl lėšų stygiaus paraiškų rinkimas buvo sustabdytas.

Pernai žemdirbiams, 2015 m. pateikusiems paraiškas pagal priemonę, baigėsi prisiimtų 5 metų trukmės įsipareigojimų laikotarpis.  Todėl siekiant, kad nebūtų prarasta dalis ekologinei gamybai skirto ploto ir nenutrūktų penkerių metų finansinės investicijos į šio sektoriaus plėtrą, 2020 m. ekologiniams ūkiams skirta papildomai 38 mln. Eur. 

Pagal Žemės ūkio ministerijos informaciją