Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

DARBO UŽMOKESTIS

Informacija apie VšĮ  „Ekoagros" darbuotojų darbo užmokestį teikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu Nr. VIII-1524.

VšĮ „Ekoagros“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (įskaitant priedus ir priemokas) Eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas 2021 m. 2022 m.
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius
Direktorius 3575 1 4448 1
Filialo direktorius 3315 2 3248 2
Skyriaus vadovas 3477 5 3440 6
Skyriaus koordinatorius 2140 7 2253 7
Tikrintojas-ekspertas 2227 8 2417 11
Tikrintojas 2277 23 2603 23
Ekspertas 2250 13 2483 13

VšĮ „Ekoagros“ veiklos rodikliai, nuo kurių priklauso direktoriaus mėnesinės algos kintamoji dalis.

Rodiklių siekimo metai Metai, kuriais bus skiriama kintama dalis Rodikliai
2022 2023 1. Sertifikavimo paslaugų pardavimo apimtis 1 vidutiniam sąlyginiam darbuotojui, tūkst. Eur 37
2. Pareiškėjų įsiskolinimo dienomis apyvartumo rodiklis, dienomis 50
3. Veiklos vykdytojų, iš kurių bus imami ir ištiriami mėginiai, skaičius procentais nuo visų įtaigos kontroliuojamų ekologinės gamybos vykdytojų, kuriems VšĮ „Ekoagros“ atlieka oficialią kontrolę, skaičiaus mėginių. 6
4. Papildomų patikrų, pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą (NKP)  sertifikuojantiems šviežių vaisių, uogų ir daržovių auginimą, atsižvelgiant į riziką (naudoja augalų apsaugos produktus) einamaisiais metais, skaičius, proc. nuo sertifikuojamų ūkio subjektų skaičiaus ≥ 7
2021 2022 1. Sertifikavimo paslaugų pardavimo apimtis 1 vidutiniam sąlyginiam darbuotojui, tūkst. Eur 38
2. Pareiškėjų įsiskolinimo dienomis apyvartumo rodiklis, dienomis ≤ 65
3. Ūkio subjektų, kurie atrenkami remiantis bendru rizikos vertinimu ir iš kurių bus imami bandiniai, skaičius procentais nuo visų įtaigos kontroliuojamų ekologinės gamybos ūkio subjektų skaičiaus ≥ 7

4. Informavimo kampanija, skirta skatinti ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų vartojimą viešajame maitinime: išleidžiant informacinę medžiagą bei išplatinant ją tiksliniams gavėjams (gavėjų skaičius, vnt.) ir

suorganizuojant informacinius renginius tikslinėms grupėms (renginių skaičius, vnt.).

≥ 1500

ir

≥ 5