Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

DARBO UŽMOKESTIS

Informacija apie VšĮ  „Ekoagros" darbuotojų darbo užmokestį teikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu Nr. VIII-1524.

VšĮ „Ekoagros“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (įskaitant priedus ir priemokas) Eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas 2021 m. 2022 m.
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius
Direktorius 3575 1 4448 1
Filialo direktorius 3315 2 3248 2
Skyriaus vadovas 3477 5 3440 6
Skyriaus koordinatorius 2140 7 2253 7
Tikrintojas-ekspertas 2227 8 2417 11
Tikrintojas 2277 23 2603 23
Ekspertas 2250 13 2483 13

VšĮ „Ekoagros“ veiklos rodikliai, nuo kurių priklauso direktoriaus mėnesinės algos kintamoji dalis.

Rodiklių siekimo metai Metai, kuriais bus skiriama kintama dalis Rodikliai
2023 2024 1. Sukurta ir taikoma sąnaudų priskyrimo visoms vykdomoms sertifikavimo veikloms apskaitos sistema.1 Iki 2023-04-01
2. Atlikta pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų (toliau – NKP) sertifikavimo paslaugų įkainių pagrindimo studija ir jos rezultatai pateikti Žemės ūkio ministerijai. Iki 2023-07-01
3. Veiklos vykdytojų, kuriems VšĮ ,,Ekoagros“ atlieka ekologinės gamybos sertifikavimą ir kontrolę, pagal Jungtinių Amerikos Valstijų žemės ūkio departamento Nacionalinę ekologijos programą skaičiaus padidėjimas, vnt. 20

4.Užtikrinti švietėjišką veiklą apie ekologinę gamybą bei pagal NKP, skirtą esamiems bei potencialiems veiklos vykdytojams ir galutiniams vartotojams:

4.1. šviečiamieji renginiai (mokymai, seminarai ir kt.) esamiems veiklos vykdytojams ir ketinantiems naujai įsitraukti į ekologinę bei NKP gamybą;

4.2. ekologinės ir NKP gamybos sertifikavimo procesų / oficialios kontrolės išaiškinimai ir dažnai pasitaikančių pažeidimų prevencijai skirtos informacinės medžiagos pateikimas veiklos vykdytojams (grafinių vizualizacijų ir kt. pagalba);

4.3. pranešimai spaudai, skirti galutiniam ekologiškos bei NKP produkcijos vartotojui.

≥ 12 renginių

(iš jų ≥ 10 skirta ekologinei gamybai, o ≥ 2 NKP);

≥ 12 informacinės aiškinamosios medžiagos vienetų

(iš jų ≥ 10 skirta ekologinei gamybai, o ≥ 2 NKP);

≥ 12 pranešimų spaudai

(iš jų ≥ 10 skirta ekologinei gamybai, o 2 ≥  NKP)

5. Komunikacijos su klientais gerinimas ir prevencinė veikla, siekiant mažinti pažeidimų mąstą.2

Virš 85 proc. kiekvienos veiklos (ekologinės gamybos ir NKP) klientų.

1      1. iki 2023-04-01 Žemės ūkio ministerijai pateikta informacija apie įstaigos atskirtas sąnaudas pagal veiklas remiantis 2022 m. duomenis ir sąnaudų atskyrimo metodika;

  1. iki 2023-04-01parengtas įstaigos informacinių sistemų sąnaudų atskyrimas pagal veiklas  ir atliktas apskaitos sistemos pritaikymas;
  2. nuo 2023-04-01 užtikrinamas sąnaudų pagal veiklas atskyrimas atnaujintoje ir atitinkamai pritaikytoje apskaitos sistemoje.

 

Vertinama pagal klientų anoniminės elektroninės apklausos rezultatus – teigiamai vertina VšĮ „Ekoagros“ vykdomos komunikacijos kokybę ir pažeidimų prevencijos veiklą (informacinės medžiagos skleidimą,  pro aktyvų informavimą ir kt.).

2022 2023 1. Sertifikavimo paslaugų pardavimo apimtis 1 vidutiniam sąlyginiam darbuotojui, tūkst. Eur 37
2. Pareiškėjų įsiskolinimo dienomis apyvartumo rodiklis, dienomis. 50
3. Veiklos vykdytojų, iš kurių bus imami ir ištiriami mėginiai, skaičius procentais nuo visų įtaigos kontroliuojamų ekologinės gamybos vykdytojų, kuriems VšĮ „Ekoagros“ atlieka oficialią kontrolę, skaičiaus mėginių. 6
4. Papildomų patikrų, pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą (NKP)  sertifikuojantiems šviežių vaisių, uogų ir daržovių auginimą, atsižvelgiant į riziką (naudoja augalų apsaugos produktus) einamaisiais metais, skaičius, proc. nuo sertifikuojamų ūkio subjektų skaičiaus ≥ 7

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-15