Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

DARBO UŽMOKESTIS

Informacija apie VšĮ  „Ekoagros" darbuotojų darbo užmokestį teikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu Nr. VIII-1524.

VšĮ „Ekoagros“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (įskaitant priedus ir priemokas) Eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas 2020 m. 2021 m.
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius
Direktorius 3372 1 3575 1
Filialo direktorius 2868 2 3315 2
Skyriaus vadovas 3068 6 3477 6
Skyriaus koordinatorius 2088 7 2140 7
Tikrintojas-ekspertas 2133 8 2227 8
Tikrintojas 2136 22 2277 21
Ekspertas 2192 12 2250 12

VšĮ „Ekoagros“ veiklos rodikliai, nuo kurių priklauso direktoriaus mėnesinės algos kintamoji dalis.

Rodiklių siekimo metai Metai, kuriais bus skiriama kintama dalis Rodikliai
2021 2022 1. Sertifikavimo paslaugų pardavimo apimtis 1 vidutiniam sąlyginiam darbuotojui, tūkst. Eur 38
2. Pareiškėjų įsiskolinimo dienomis apyvartumo rodiklis, dienomis ≤ 65
3. Ūkio subjektų, kurie atrenkami remiantis bendru rizikos vertinimu ir iš kurių bus imami bandiniai, skaičius procentais nuo visų įtaigos kontroliuojamų ekologinės gamybos ūkio subjektų skaičiaus ≥ 7
4. Informavimo kampanija, skirta skatinti ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų vartojimą viešajame maitinime: išleidžiant informacinę medžiagą bei išplatinant ją tiksliniams gavėjams (gavėjų skaičius, vnt.) ir suorganizuojant informacinius renginius tikslinėms grupėms (renginių skaičius, vnt.).

≥ 1500

ir

≥ 5
2020 2021 1. Sertifikavimo paslaugų pardavimo apimtis 1 vidutiniam sąlyginiam darbuotojui, tūkst. Eur 35
2. Papildomų, iš anksto nepraneštų patikrų, ekologinės gamybos ūkio subjektuose, atsižvelgiant į rizikingas einamaisiais metais auginamas kultūras, skaičius, proc. nuo sertifikuojamų ūkio subjektų skaičiaus (neįskaitant patikrų, kurios atliekamos pagal rizikos įvertinimo procedūrą) ≥2
3. Pareiškėjų įsiskolinimo dienomis apyvartumo rodiklis, dienomis. Ne daugiau 80

4. Užtikrinti įstatuose numatytų veiklos sričių – specialios literatūros apie ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų auginimo, gamybos, perdirbimo, tiekimo rinkai ir tvarkymo standartus bei sertifikavimą platinimas ir švietėjiška veikla ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų, jų auginimo, gamybos, perdirbimo, tiekimo rinkai ir tvarkymo temomis – įgyvendinimą išleidžiant šviečiamosios priemonės „Eko takučiu – ten, kur sveika ir skanu“ tęsinį vyresniems vaikams ir išplatinant visiems Lietuvos pirmokams ir įstaigos darbuotojams dalyvaujant švietimo įstaigų renginiuose, leidinių skaičius, vnt.

Pravesti šviečiamųjų renginių apie ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus produktus tikslinėms auditorijoms (ugdymo įstaigose / švietimo sistemos darbuotojams / maitinimu ugdymo įstaigose besirūpinantiems darbuotojams), skaičius vnt.

≥ 30 000

ir

≥ 10