Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

ŠVIEČIAMOJI INFORMACIJA IR MEDŽIAGA

EKOLINK: 2024-04-26 seminaro „Kaip pradėti ekologiškai ūkininkauti 2024 m. Reikalavimai augalininkystei, gyvulininkystei“ įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=FpT33clP_1I

EKOLINK: 2024-04-25 seminaro „Pasiruošimas ekologinės gamybos patikrai. Dažniausiai pasitaikančios klaidos“ įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=l_USkfQd1DY&t=4s

KOKYBĖS LINK: 2024-04-25 seminaro „Bitininkystės produktų ir jų mišinių sertifikavimas pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą (NKP)“ įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=r_T_KZBptwg

EKOLINK: 2024-04-24 seminaro „Kaip naudotis naujomis duomenų bazėmis. Prašymų pateikimas neekologiškai augalų dauginamajai medžiagai ir neekologiškiems gyvūnams“ įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=mZMkUoyRiJg

EKOLINK: 2024-04-18 seminaro „RENKUOSI ŪKININKAUTI EKOLOGIŠKAI. Galimybės, sertifikavimas, parama“ įrašas: https://youtu.be/oFh6V9VgTlo

2024-04-12 Žemės ūkio ministerijos organizuoto (su „Ekoagros“ ir Žemės ūkio duomenų centro specialistais) seminaro apie naujas duomenų bazes (Ekologiškos ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos duomenų (Lietuvai skirtas modulis),  Ekologiškai auginamų gyvūnų ir (arba) ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklių duomenų (Lietuvai skirtas modulis), Ekologiškos ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos duomenų (ES valstybėms narėms skirtas modulis) įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=Al5O1ZwKAv0

EKOLINK: 2023-04-07 seminaro „2022 m. pritaikytos neatitiktys pirminės ekologinės gamybos augalininkystės, gyvulininkystės srityse. Kaip jų išvengti ateityje?“ įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=UJRNj3s51Tk

KOKYBĖS LINK: 2023-04-19 seminaro „Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą užaugintų šviežių vaisių ir daržovių sertifikavimo rezultatai 2022 m. Teisės aktų pasikeitimai“ įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=Nlwiy3Uxtvo

EKOLINK: 2023-04-20 seminaro „Ekologinės gamybos reikalavimų pasikeitimai paruošimo, platinimo, importo, eksporto veiklų vykdytojams“ įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=22lS7sgM0pA

EKOLINK: 2023-04-25 seminaro „Pasiruošimas ekologiškų produktų tvarkymo patikrai“ įrašas: https://youtu.be/jYqaqC741Mg

EKOLINK: 2023-04-25 seminaro „Noriu pradėti ekologiškai ūkininkauti: kada ir kokius veiksmus atlikti, kokius dokumentus pateikti?“ įrašas: https://youtu.be/btCeH4iqtkI 

EKOLINK: 2023-04-26 seminaro Pažeidimai pirminėje ekologinėje gamyboje ir už juos taikomos priemonės. Kaip jų išvengti?” įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=zUyjCsvpaNw

EKOLINK: 2023-04-27 seminaro „Kaip pradėti ekologiškai ūkininkauti 2023 m. Reikalavimai augalininkystei“ įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=7XHCUnNOyw4

EKOLINK: 2023-04-28 seminaro „Naminių paukščių auginimo reikalavimų ypatumai ir pasikeitimai (ekologinėje gamyboje)“ įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=hyGfKrG_ilI

EKOLINK: 2023-05-04 seminaro „Ūkinių gyvūnų (galvijų, avių, ožkų ir arklinių šeimų gyvūnų, kiaulių, elninių šeimos gyvūnų, triušių) auginimo ir gyvulininkystės produktų gamybos taisyklių ypatumai bei pasikeitimai (ekologinėje gamyboje)“ įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=eFSIMhdvl-0

EKOLINK: 2023-05-05 seminaro „Pirminės ekologinės gamybos augalininkystės, gyvulininkystės sričių sertifikavimo 2022 m. rezultatai. Teisės aktų pokyčiai“ įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=jjbQDwQJh54

KOKYBĖS LINK: 2023-05-10 seminaro „Gyvulininkystės ir paukštininkystės produktų sertifikavimas pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą“ įrašas: https://youtu.be/PbaoeTHl9EQ

KOKYBĖS LINK: 2023-05-30 seminaro „Nacionalinės maisto kokybės produktų sertifikavimas 2023 m“ įrašas: https://youtu.be/-TC38lXk7-Q

EKOLINK: 2023-06-15 seminaro „Dažniausi klausimai ir klaidos pildant ekologiškų produktų tvarkymo veiklos sertifikavimo dokumentus“ įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=2FhobklI8Qo

EKOLINK: 2023-06-27 seminaro „Ekologiško maisto ženklinimo reikalavimai ir proceso kontrolė. Receptūros patvirtinimas“ įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=MnFv0jhJJ7A

EKOLINK: 2023-07-11 seminaro „Ekologiškas maistas. Jo ypatumai ir atpažinimo ženklai” įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=SMTeI1NJECM

EKOLINK: 2023-08-30 seminaro „Ekologinės gamybos reikalavimų pasikeitimai paruošimo, platinimo, importo, eksporto veiklų vykdytojams“ įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=aFrff995iLs

EKOLINK: 2023-09-12 seminaro „Ekologiškas maistas. Jo ypatumai ir atpažinimo ženklai“ įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=n4H1w6Xb9WM

EKOLINK: 2023-09-14 seminaro „Pasiruošimas ekologinės tvarkybos patikrai“ įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=ggz_gu2AZnc 

EKOLINK: 2023-11-08 seminaro „Ekologiško viešojo maitinimo sertifikavimas: reikalavimai, formos ir dokumentai“ įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=NWuPYhZkspk

EKOLINK: 2023-11-22 seminaro „Ekologiško maisto ženklinimo reikalavimai ir proceso kontrolė. Receptūros patvirtinimas“ įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=TIhWF1nGMaM

VšĮ „Ekoagros“ projektas „Ekologinė ir nacionalinės kokybės produktų gamyba: geroji patirtis ir naudingų žinių sklaida“

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“

Projekto santrauka

Projektas skirtas skatinti ekologinės ir nacionalinės kokybės produktų gamintojų skaičiaus augimą Lietuvoje.

To siekiama skleidžiant informaciją apie ekologinės ir nacionalinės kokybės produktų gamybos reikalavimus, sertifikavimą, sektoriaus plėtrą ir jo augimo skatinimą per KPP priemones, dalijantis su žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyviais KPP įgyvendinimo gerąja patirtimi ir didinant jos patrauklumą, skatinant įsitraukimą į žemės ūkio gamybos ir kaimo plėtros procesus, didinant apskritai viso žemės ūkio sektoriaus patrauklumą, taip pat plečiant plačiosios visuomenės žinias apie žemės ūkio ir kaimo plėtros sektorių, KPP, jos dalyvius ir jos įgyvendinimo metu sukurtą naudą.

Įgyvendinant projektą sukurta 10 filmukų. Iš jų 9 skirti atskiroms žemės ūkio ir maisto gamybos sritims. Vienas skirtas plačiajai visuomenei ir pristato ekologiškų produktų savybes. Šis filmukas 2021 m. rugsėjo mėnesį 10 dienų transliuotas viešajame transporte dešimtyje Lietuvos miestų.

Visi vaizdai filmuoti „Ekoagros“ pareiškėjų ūkiuose ir įmonėse.

Parengti filmukai:

„Ekologinė augalininkystė: javų auginimas“

„Ekologinė augalininkystė: sodininkystė ir uogininkystė“

„Ekologinė augalininkystė: daržininkystė“

„Ekologinė gyvulininkystė“

„Ekologiškų produktų tvarkyba (perdirbimas / prekyba)“

„Ekologinė bitininkystė“

„Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą gaminami bičių produktai“

„Ekologiškų laukinių augalų rinkimas“

„Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą auginami vaisiai, uogos ir daržovės“

Kuo ypatingi ekologiški produktai (filmukas plačiajai visuomenei, rodomas viešajame transporte)“

Peržiūrėti visus filmukus čia: https://www.youtube.com/channel/UC_yvIL8mBw0KfeNfHYLcudg

Projekto įgyvendinimo terminas 2021-06-01–2021-11-30

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

1.1 Ekologinės rinkos situacija Lietuvoje ir perspektyvos. Paulius Astrauskas. Lietuvos Respublikos žemės ūkio viceministras.

1.3 Ekologijos vystymosi tendencijos ES iki 2030 m (EN). Silvia Shmidt. IFOAM OE Politikos skyriaus vadovo pavaduotoja.

1.4 Ekologinės gamybos sertifikavimas reikšmė ir svarba 2030 tikslų užtikrinimui. Virginija Lukšienė. VšĮ „Ekoagros“ direktorė.

2.1 Ką reikia žinoti norint sėkmingai parduoti ekologišką produkciją. Liudvikas Aleliūnas. RIMI tvarumo ekspertas.

2.2 Lietuvos kooperatyvų patirtis gaminant ir realizuojant ekologišką produkciją. Nikolajus Dubnikovas. ŽŪKB „BIO LEUA“ direktorius.

2.3 Ateities ekologiškų produktų kelias pas vartotoją – tiekimo grandinės trumpinimas elektroninės prekybos priemonėmis. Vaiva Petrauskienė. Projekto www.kaimasinamus.lt vadovė.

2.4 Ekologiškas maistas be kainos gamtai – kaip to siekiame. Kęstutis Juščius. AB „AUGA group“ generalinis direktorius.

2.5 Geroji praktika. Kaip ir kodėl verta burti ekologinio maisto gamintojus į vieną skėtinę organizaciją (EN). Jerome Cinel. NTERBIO Nouvelle-Aquitaine direktorius, Prancūzija.

3.1 Ekologiški produktai viešajame maitinime – neišnaudotos galimybės. Tomas Demikis. VšĮ „Ekoagros“ kokybės vadovas.

3.2 Patirtis Lietuvoje – sertifikuotas ekologiškas viešasis maitinimas tikslas, kelias ir nauda. Birutė Jucevičienė. Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorė

3.4 Ekologiško maisto integracija į viešojo maitinimo sektorių konkrečių ekologiškų produktų pasirinkimas bei įtaka sveikatai. Raminta Bogušienė. VšĮ „Sveikatai palankus“ direktorė.

3.5 Danijos ekologiškos virtuvės ženklas – kaip Danija skatina ekologiškų produktų vartojimą profesionaliose virtuvėse (EN). Niclas Klixbull. Danijos ekologinės asociacijos rinkodaros projektų vadovas.

4.1 Ekologinis ūkininkavimas ES faktai ir skaičiai. Prof. dr. Astrida Miceikienė. VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė.

4.3 Tikslioji žemdirbystė ir skaitmeninių technologijų plėtra – raktas į žaliąjį susitarimą. Vytautas Juozas Petkus. EWA produktų grupės vadovas

4.4 Aukštesnių nei ekologijos standartų kėlimas ir įgyvendinimas (EN). Rahel Reist. „Bio Suisse“ tarptautinis padalinys.

4.5 Ar ekologinis žemės ūkis išgelbės Baltijos jūrą nuo taršos. Prof. dr. Laima Česonienė, VDU ŽŪA.

4.6 Netradicinės ekologiško ir įprastinio maisto žaliavų kokybės vertinimo galimybės. Prof. dr. Daiva Šileikienė, VDU ŽŪA.

4.7 Ilgalaikio ekologinio ūkininkavimo, sertifikuotų trąšų ir dirvos gerinimo priemonių įtaka dirvožemio agrocheminėms savybėms Lietuvos ekologinės gamybos sistemoje. Dr. Juozas Pekarskas, VDU ŽŪA Agroekol.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-03